Go to file
Cranix f69e171af8 Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny. 2013-04-02 08:21:55 -04:00
bin Dodano mozliowsc logowania sie i rezerwowania ksiazek 2013-04-01 11:48:07 -04:00
environments initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
lib initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
notatki Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny. 2013-04-02 08:21:55 -04:00
public initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
t initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
tools Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek. 2013-03-27 19:34:27 -04:00
views Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny. 2013-04-02 08:21:55 -04:00
MANIFEST initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
MANIFEST.SKIP initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
Makefile.PL initial version 2013-03-19 19:52:26 +01:00
config.yml Dodano mozliowsc logowania sie i rezerwowania ksiazek 2013-04-01 11:48:07 -04:00