Biblioteka/notatki
Cranix f69e171af8 Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny. 2013-04-02 08:21:55 -04:00
..
TODO Dodano zapisywanie informacji o czasie wzi?cia/zwrócenia ksi??ki. 2013-03-28 18:40:23 -04:00
ksiazki Dodano folder /notatki, w ktorym beda trzymane rozne notatki ulatwiajace 2013-03-27 19:36:12 -04:00
propozycja_bazy Dodano folder /notatki, w ktorym beda trzymane rozne notatki ulatwiajace 2013-03-27 19:36:12 -04:00
rezerwacja_propozycja Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny. 2013-04-02 08:21:55 -04:00
schemat_bazy Dodano folder /notatki, w ktorym beda trzymane rozne notatki ulatwiajace 2013-03-27 19:36:12 -04:00