Biblioteka/tools
Cranix 15412b1135 Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek.
Nalezy napisac mechanizm obslogujacy rezerwacje ksiazek.
2013-03-27 19:34:27 -04:00
..
add_book.pl Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek. 2013-03-27 19:34:27 -04:00
barcode_with_sample.ps Za pamięci dodałem postscript generujacy barcode'y, znajduje się w /tools 2013-03-27 18:53:05 -04:00
converter.pl Dodano obsługę informajci o tym, kto wzial dana ksiazke. 2013-03-27 18:49:28 -04:00