www-main/templates/about.html

113 lines
6.3 KiB
HTML
Raw Permalink Normal View History

2013-01-27 03:23:25 +00:00
{% extends 'basic.html' %}
2013-02-20 10:14:06 +00:00
{% block page_scripts %}
<script type="text/javascript" src="https://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
{% endblock %}
{% block page_style %}
<link rel="stylesheet" href="static/main.css"/>
{% endblock %}
2013-01-27 03:23:25 +00:00
{% block title %}O Hackerspace Warszawa{% endblock %}
{% block content %}
2013-02-20 10:14:06 +00:00
<div id="left">
2013-04-08 14:44:40 +00:00
<div id="about">
2013-04-08 14:58:52 +00:00
<h2><a href="about_en">Read about us in English</a></h2>
2013-02-20 10:14:06 +00:00
<h1>O Hackerspace Warszawa</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu kultury hackerskiej. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i
użyczając potrzebnych narzędzi. Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi
chętnych do współpracy lub po prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<p>
Jeżeli chcesz się do nas przyłączyć, przeczytaj dokładniejsze informacje o naszych celach i zapisz się
2013-04-19 21:37:56 +00:00
na jedną z naszych list mailingowych. Zapraszamy również w każdy czwartek po 18:00, kiedy hackerspace jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych. Posiadamy również mail kontaktowy: <img src="static/kontakt.png"/>
2013-02-20 10:14:06 +00:00
</p>
<h3>Cele</h3>
<ul>
2014-10-02 18:13:18 +00:00
<li>Chcemy tworzyć miejsce, w którym ludzie zainteresowani techniką, elektroniką, informatyką, mechaniką, sztuką i pokrewnymi dziedzinami tworzenia mogą się zbierać aby rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami, oraz pracować nad projektami.</li>
2013-02-20 10:14:06 +00:00
<li>Chcemy żeby miejsce to było w Warszawie, w miejscu zapewniającym optymalny dojazd, zwłaszcza komunikacją publiczną.</li>
<li>Chcemy niezależności, dlatego uznajemy że optymalnym źródłem finansowania są obowiązkowe składki. Składki zostaną wykorzystane na finansowanie miejsca oraz, gdy to zostanie zapewnione, na zakup narzędzi.</li>
<li>Chcemy żeby miejsce było otwarte na nowych ludzi i nowe pomysły.</li>
<li>Chcemy zebrać narzędzia i wiedzę jak się ich używa w miejscu umożliwiającym ich używanie.</li>
<li>Chcemy się rozwijać i poznawać nowe dziedziny wiedzy</li>
<li>Chcemy się dobrze bawić.</li>
</ul>
<h3>Lokalizacja</h3>
<p>
2014-10-02 18:13:18 +00:00
Warszawski Hackerspace znajduje się w piwnicy budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (tuż obok stacji Metro Ratusz-Arsenał) pod adresem:
2013-04-19 21:37:56 +00:00
<pre>
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
</pre>
Wejście z budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, następnie schodami na sam dół i korytarzem w prawo, przejściem obok toalety do końca. Dzwonek do Hackerspace znajduje się przy drzwiach numer 21.
2013-02-20 10:14:06 +00:00
</p>
<div style="align:center, text-align:center"><iframe width="90%" height="550" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.000382,52.244653,21.005752,52.247802&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.24614,21.00302" style="border: 1px solid black"></iframe><br /></div><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?lat=52.2462275&amp;lon=21.003067&amp;zoom=17&amp;layers=M&amp;mlat=52.24614&amp;mlon=21.00302">View Larger Map</a></small>
<h3>Członkowie</h3>
<ul>
<li>Hackerspace składa się z członków.</li>
<li>O członkostwie decyduje regularne płacenie składek.</li>
<li>Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.</li>
<li>Wszyscy członkowie są równi.</li>
</ul>
<h3>Składki</h3>
<ul>
<li><b>Starving Hacker</b>, minimalnie 50 PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków).</li>
<li><b>Fatty Hacker</b>, minimalnie 100 PLN miesięcznie.</li>
<li><b>Super-Fatty Hacker</b>, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.</li>
</ul>
<p>Potrzebujemy minimalnie 3000 PLN na miesiąc, żeby opłacić czynsz i rachunki. Dodatkowe fundusze są szczególnie potrzebne do dalszej ekspansji (nowe pomieszczenia), a także inwestycje w gadżety promujące, sprzęt i infrastrukturę HS.</p>
<h3>Dodatkowe informacje:</h3>
<ul>
<li>Nasza <a href="https://wiki.hackerspace.pl/faq">lista pytań i odpowiedzi (FAQ)</a></li>
<li>Informacje dla osób <a href="https://wiki.hackerspace.pl/jak-dolaczyc">chcących do nas dołączyć</a></li>
<li>Samouczek <a href="http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html">How To Become A Hacker</a> autorstwa ESR</li>
</ul>
2013-02-20 10:14:06 +00:00
</div>
<div id="right">
<form action="/about" method="post">
<input name=_csrf_token type=hidden value="{{ csrf_token() }}">
<h1 class="mail" style="text-align: center;">Listy mailingowe</h1>
<h2 style="text-align: center; margin-top: -6px;">Zapisz się i porozmawiaj</h2>
<h4><input name="mail-waw" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true" />Warszawska</h4>
<div class="mail-desc">Główna lista dyskusyjna hackerspaceu - organizacja i rozwiązywanie problemów.</div>
<h4><input name="mail-proj" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true"/>Warszawska Projektowa</h4>
<div class="mail-desc">Informacje o postępie projektów, pomysły, ogłaszanie sukcesów i porażek.</div>
<h4><input name="mail-offtopic" type="checkbox" class="mailcheck" />Off Topic</h4>
<div class="mail-desc">Dyskusja o wszystkim i o niczym. Niski stosunek sygnału do szumu.</div>
<center>
<input type="text" name="email" class="email-entry" placeholder="twoj@email.com" />
<input type="submit" value="Zapisz się" class="email-submit" />
</center>
</form>
<h1 class="twitter">Twitter</h1>
<script type="text/javascript">
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: 'profile',
rpp: 5,
interval: 6000,
theme: {
shell: {
background: '#eee',
color: '#222'
},
tweets: {
background: '#eee',
color: '#222',
links: '#001ea6'
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
hashtags: true,
timestamp: true,
avatars: true,
behavior: 'all'
}
}).render().setUser('hackerspacepl').start();
</script>
</div>
2013-01-27 03:23:25 +00:00
{% endblock %}