english version of about

master
diabelko 2013-04-08 16:44:40 +02:00
parent 275e19d2ec
commit 918ab5e6d9
1 changed files with 3 additions and 2 deletions

View File

@ -8,7 +8,8 @@
{% block title %}O Hackerspace Warszawa{% endblock %}
{% block content %}
<div id="left">
<div id="about">
<div id="about">
<h2><a href="about_en.html">Read about us in English</a></h2>
<h1>O Hackerspace Warszawa</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
@ -35,7 +36,7 @@
<p>
Warszawski Hackerspace znajduje się w budynku ITR, w piwnicy. Sam ITR mieści się na ulicy Długiej 44, tuż obok Metra Ratusz-Arsenał.
</p>
<iframe width="90%" height="550" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.000382,52.244653,21.005752,52.247802&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.24614,21.00302" style="border: 1px solid black"></iframe><br /><small><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=52.2462275&amp;lon=21.003067&amp;zoom=17&amp;layers=M&amp;mlat=52.24614&amp;mlon=21.00302">View Larger Map</a></small>
<div style="align:center, text-align:center"><iframe width="90%" height="550" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.000382,52.244653,21.005752,52.247802&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.24614,21.00302" style="border: 1px solid black"></iframe><br /></div><small><a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=52.2462275&amp;lon=21.003067&amp;zoom=17&amp;layers=M&amp;mlat=52.24614&amp;mlon=21.00302">View Larger Map</a></small>
<h3>Członkowie</h3>
<ul>
<li>Hackerspace składa się z członków.</li>