www-main/templates/about.html

113 lines
6.3 KiB
HTML
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

{% extends 'basic.html' %}
{% block page_scripts %}
<script type="text/javascript" src="https://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
{% endblock %}
{% block page_style %}
<link rel="stylesheet" href="static/main.css"/>
{% endblock %}
{% block title %}O Hackerspace Warszawa{% endblock %}
{% block content %}
<div id="left">
<div id="about">
<h2><a href="about_en">Read about us in English</a></h2>
<h1>O Hackerspace Warszawa</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu kultury hackerskiej. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i
użyczając potrzebnych narzędzi. Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi
chętnych do współpracy lub po prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<p>
Jeżeli chcesz się do nas przyłączyć, przeczytaj dokładniejsze informacje o naszych celach i zapisz się
na jedną z naszych list mailingowych. Zapraszamy również w każdy czwartek po 18:00, kiedy hackerspace jest otwarty
dla wszystkich zainteresowanych. Posiadamy również mail kontaktowy: <img src="static/kontakt.png"/>
</p>
<h3>Cele</h3>
<ul>
<li>Chcemy tworzyć miejsce, w którym ludzie zainteresowani techniką, elektroniką, informatyką, mechaniką, sztuką i pokrewnymi dziedzinami tworzenia mogą się zbierać aby rozmawiać, wymieniać się pomysłami i rozwiązaniami, oraz pracować nad projektami.</li>
<li>Chcemy żeby miejsce to było w Warszawie, w miejscu zapewniającym optymalny dojazd, zwłaszcza komunikacją publiczną.</li>
<li>Chcemy niezależności, dlatego uznajemy że optymalnym źródłem finansowania są obowiązkowe składki. Składki zostaną wykorzystane na finansowanie miejsca oraz, gdy to zostanie zapewnione, na zakup narzędzi.</li>
<li>Chcemy żeby miejsce było otwarte na nowych ludzi i nowe pomysły.</li>
<li>Chcemy zebrać narzędzia i wiedzę jak się ich używa w miejscu umożliwiającym ich używanie.</li>
<li>Chcemy się rozwijać i poznawać nowe dziedziny wiedzy</li>
<li>Chcemy się dobrze bawić.</li>
</ul>
<h3>Lokalizacja</h3>
<p>
Warszawski Hackerspace znajduje się w piwnicy budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (tuż obok stacji Metro Ratusz-Arsenał) pod adresem:
<pre>
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
</pre>
Wejście z budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, następnie schodami na sam dół i korytarzem w prawo, przejściem obok toalety do końca. Dzwonek do Hackerspace znajduje się przy drzwiach numer 21.
</p>
<div style="align:center, text-align:center"><iframe width="90%" height="550" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=21.000382,52.244653,21.005752,52.247802&amp;layer=mapnik&amp;marker=52.24614,21.00302" style="border: 1px solid black"></iframe><br /></div><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?lat=52.2462275&amp;lon=21.003067&amp;zoom=17&amp;layers=M&amp;mlat=52.24614&amp;mlon=21.00302">View Larger Map</a></small>
<h3>Członkowie</h3>
<ul>
<li>Hackerspace składa się z członków.</li>
<li>O członkostwie decyduje regularne płacenie składek.</li>
<li>Członkostwo daje dostęp do hackerspace 24/7.</li>
<li>Wszyscy członkowie są równi.</li>
</ul>
<h3>Składki</h3>
<ul>
<li><b>Starving Hacker</b>, minimalnie 50 PLN miesięcznie. Ograniczone do uczniów / studentów (lub specjalnych przypadków).</li>
<li><b>Fatty Hacker</b>, minimalnie 100 PLN miesięcznie.</li>
<li><b>Super-Fatty Hacker</b>, 150 PLN lub więcej dla bogatych Hackerów, którzy chcą dodatkowo wesprzeć rozwój HS.</li>
</ul>
<p>Potrzebujemy minimalnie 3000 PLN na miesiąc, żeby opłacić czynsz i rachunki. Dodatkowe fundusze są szczególnie potrzebne do dalszej ekspansji (nowe pomieszczenia), a także inwestycje w gadżety promujące, sprzęt i infrastrukturę HS.</p>
<h3>Dodatkowe informacje:</h3>
<ul>
<li>Nasza <a href="https://wiki.hackerspace.pl/faq">lista pytań i odpowiedzi (FAQ)</a></li>
<li>Informacje dla osób <a href="https://wiki.hackerspace.pl/jak-dolaczyc">chcących do nas dołączyć</a></li>
<li>Samouczek <a href="http://catb.org/~esr/faqs/hacker-howto.html">How To Become A Hacker</a> autorstwa ESR</li>
</ul>
</div>
<div id="right">
<form action="/about" method="post">
<input name=_csrf_token type=hidden value="{{ csrf_token() }}">
<h1 class="mail" style="text-align: center;">Listy mailingowe</h1>
<h2 style="text-align: center; margin-top: -6px;">Zapisz się i porozmawiaj</h2>
<h4><input name="mail-waw" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true" />Warszawska</h4>
<div class="mail-desc">Główna lista dyskusyjna hackerspaceu - organizacja i rozwiązywanie problemów.</div>
<h4><input name="mail-proj" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true"/>Warszawska Projektowa</h4>
<div class="mail-desc">Informacje o postępie projektów, pomysły, ogłaszanie sukcesów i porażek.</div>
<h4><input name="mail-offtopic" type="checkbox" class="mailcheck" />Off Topic</h4>
<div class="mail-desc">Dyskusja o wszystkim i o niczym. Niski stosunek sygnału do szumu.</div>
<center>
<input type="text" name="email" class="email-entry" placeholder="twoj@email.com" />
<input type="submit" value="Zapisz się" class="email-submit" />
</center>
</form>
<h1 class="twitter">Twitter</h1>
<script type="text/javascript">
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: 'profile',
rpp: 5,
interval: 6000,
theme: {
shell: {
background: '#eee',
color: '#222'
},
tweets: {
background: '#eee',
color: '#222',
links: '#001ea6'
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
hashtags: true,
timestamp: true,
avatars: true,
behavior: 'all'
}
}).render().setUser('hackerspacepl').start();
</script>
</div>
{% endblock %}