Go to file
Tomek Dubrownik ae3af4a7ef fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
PTSans fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
Titillium fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
css fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
img Is there anyone at the hackerspace? 2012-05-13 14:52:12 +00:00
js fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
test fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
.gitignore gitignore 2012-04-18 14:28:20 +02:00
404.html HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
README serving index 2012-04-24 07:55:54 +02:00
apple-touch-icon-57x57-precomposed.png HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
apple-touch-icon-72x72-precomposed.png HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
apple-touch-icon-114x114-precomposed.png HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
apple-touch-icon-precomposed.png HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
apple-touch-icon.png HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
crossdomain.xml HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
favicon.ico HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00
humans.txt humans.txt 2012-04-18 16:03:51 +02:00
index.html fixes fixes fixes 2012-08-09 23:42:31 +02:00
robots.txt HTML5 Boilerplate 2012-04-18 11:38:56 +02:00

README

Test server:
w ./test znajduje się trywialna aplikacja flaskowa i konfig do uwsgi, pozwalający się pobawić.

usage:
itanic$ cd test
itanic$ uwsgi static.ini

a potem skierować przeglądarkę na itanic:9091. Port jest w static.ini.