Go to file
rysiek 0618d0b3b4 stare ubuntu jest stare, trzeba zmienić repozytoria (dzięki, Tomasz "themad" Madycki) 2016-03-20 22:37:50 +01:00
Dockerfile stare ubuntu jest stare, trzeba zmienić repozytoria (dzięki, Tomasz "themad" Madycki) 2016-03-20 22:37:50 +01:00
LICENSE.txt licencja 2015-03-09 00:36:32 +01:00
edeklaracje.sh drobna zmiana -- domyślnie *nie* budujemy jeśli obraz istnieje 2015-03-12 01:38:15 +01:00
run.sh w zasadzie production-ready 2015-03-09 01:01:05 +01:00