1
0
Fork 0
Wprowadzenie do tworzenia usług w hscloud.
 
Go to file
radex 36418ff7e6 Fix hscloud.ovh naming pattern 2023-10-14 11:45:24 +00:00
01-prepare-nixos.md 🐒 Fix instructions in 02-build-env 2023-10-14 12:45:44 +02:00
01-prepare-ubuntu.md 🐒 Fix instructions in 02-build-env 2023-10-14 12:45:44 +02:00
02-build-environment.md 🐒 Fix instructions in 02-build-env 2023-10-14 12:45:44 +02:00
03-create-service.md Fix hscloud.ovh naming pattern 2023-10-14 11:45:24 +00:00
LICENSE 🐱 Add instructions for ubuntu and nixos 2023-10-14 12:30:53 +02:00
README.md 🐦 Add ldapweb on hscloud.ovh tutorial 2023-10-14 13:36:45 +02:00

README.md

hscloud-docs

Wprowadzenie do tworzenia usług w hscloud. Niniejszy zestaw dokumentów ma na celu dokumentację procesu wgryzania się w działanie chmury.

Przygotowanie środowiska

Przygotowywanie narzędzi

Wdrażanie przykładowej usługi