Repo do pracy nad nową wersją statutu.
 
Go to file
voltar13 1f773e032e Merge pull request 'Add readme' (#1) from add-readme into main
Reviewed-on: #1
2024-03-20 18:45:52 +00:00
README.md Add readme 2024-03-15 13:33:18 +01:00
statut.md Initialize with statut v1.3 2024-03-15 12:19:53 +01:00

README.md

Statut

Oficjalne repozytorium ze statutem Warszawskiego Hackerspace'u.

Założenia

  • każdy może zaproponować coś od siebie i wystawić pull requesta ze zmianami, które po akceptacji, staną się częścią przyszłej wersji statutu
  • tagi są używane do oznaczania wersji udostępnionych w KRS, n.p. v1.3
  • zmiany statutu są prawnie/papierkowo po prostu trudne i czasochłonne, więc nowe wersje będą prawdopodobnie wypuszczane dosyć rzadko

Główne różnice z faktycznym statutem

Markdown niezbyt wspiera list uporządkowanych "literowych", stąd też zamiana na zwykłe nieuporządkowane.

Wersja aktualnie opublikowana w KRS

Wersja 1.3 z 2017-01-10