Fixing last easily editable error

master
diabelko 2013-03-26 19:03:24 +01:00
parent 9ac024d1ac
commit 374b586b4d
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -46,10 +46,10 @@
<div class="mail-desc">Informacje o postępie projektów, pomysły, ogłaszanie sukcesów i porażek.</div>
<h4><input name="mail-offtopic" type="checkbox" class="mailcheck" />Off Topic</h4>
<div class="mail-desc">Dyskusja o wszystkim i o niczym. Niski stosunek sygnału do szumu.</div>
<center>
<div style="text-align:center">
<input type="text" name="email" class="email-entry" placeholder="twoj@email.com" />
<input type="submit" value="Zapisz się" class="email-submit" />
</center>
</div>
</form>
<h1 class="twitter">Twitter</h1>
<script type="text/javascript">