Fixed several errors from validator.w3.org

master
diabelko 2013-03-26 10:28:47 +01:00
parent 3c15694ab3
commit 9ac024d1ac
1 changed files with 4 additions and 4 deletions

View File

@ -40,9 +40,9 @@
<input name=_csrf_token type=hidden value="{{ csrf_token() }}">
<h1 class="mail" style="text-align: center;">Listy mailingowe</h1>
<h2 style="text-align: center; margin-top: -6px;">Zapisz się i porozmawiaj</h2>
<h4><input name="mail-waw" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true" />Warszawska</h4>
<div class="mail-desc">Główna lista dyskusyjna hackerspaceu - organizacja i rozwiązywanie problemów.</div>
<h4><input name="mail-proj" type="checkbox" class="mailcheck" checked="true"/>Warszawska Projektowa</h4>
<h4><input name="mail-waw" type="checkbox" class="mailcheck" checked>Warszawska</h4>
<div class="mail-desc">Główna lista dyskusyjna Warszawskiego Hackerspace'u - organizacja i rozwiązywanie problemów.</div>
<h4><input name="mail-proj" type="checkbox" class="mailcheck" checked/>Warszawska Projektowa</h4>
<div class="mail-desc">Informacje o postępie projektów, pomysły, ogłaszanie sukcesów i porażek.</div>
<h4><input name="mail-offtopic" type="checkbox" class="mailcheck" />Off Topic</h4>
<div class="mail-desc">Dyskusja o wszystkim i o niczym. Niski stosunek sygnału do szumu.</div>
@ -81,5 +81,5 @@
}).render().setUser('hackerspacepl').start();
</script>
</div>
<span class="clear"><a href="#top">↑ Powrót na górę ↑</span>
<span class="clear"><a href="#top">↑ Powrót na górę ↑</a></span>
{% endblock %}