hstools/kasownik_classifier/2021-finances.txt

60 lines
1.1 KiB
Plaintext

Finanse w 2021, wszystko podane w przeliczeniu na miesiąc
Koszty stałe:
- czynsz, woda, prąd, ogrzewanie: -7095 PLN
- bgp.wtf (nitronet, epix, ripe): -1201 PLN
- księgowość: -984 PLN
= 9280/ms
Przychody główne:
- składki członkowskie: 9645 PLN
- przychody bgp.wtf: 1002 PLN
= 10647/ms
Pozostałe przychody:
- granty: 1667
- darowizny: 1335
- darowizny celowe: 611
= 3613/ms
Pozostałe koszty:
- wydatki związane z grantmi: 2304
- prawnicy: 210
- zakupy (budowlane): 181
- zakupy (materiały): 317
- zakupy (pozostałe): 955
- zakupy (zwroty): 285
- wydatki nieskategoryzowane: 660
- opłaty bankowe: 11
= 4923/ms
balance: +57/ms
————————————————————————
czynsz:
2017: 5119/mo
2018: 5394/mo
2019: 5458/mo
2020: 6457/mo
2021: 7094/mo +38% vs 2017
————————————————————————
składki członkowskie:
2017: 6987/mo
2018: 8227/mo
2019: 7730/mo
2020: 8905/mo
2021: 9644/mo +38% vs 2017
————————————————————————
przychody bgp.wtf:
2019: 507/mo
2020: 361/mo
2021: 1002/mo