4
0
Fork 0
ldap-admin/bin/welcome-email

30 lines
1.5 KiB
Bash
Executable File
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters!

This file contains invisible Unicode characters that may be processed differently from what appears below. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal hidden characters.

#!/bin/bash
#% welcome-email user
#% send a welcome email to user.
/usr/sbin/sendmail "$1@hackerspace.pl" <<EOF
Subject: Witamy! Welcome to the Warsaw Hackerspace!
To: $1
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Witamy w Warszawskim Hackerspacie!
Welcome to the Warsaw Hackerspace!
Powinieneś/powinnaś mieć teraz dostęp do wszyskich wewnętrznych usług dla członków. Tym samym hasłem uwierzytelnisz się wszędzie.
You should now have access to all of our internal, member-exclusive systems. You can use the same password to log in everywhwere.
Przeczytaj naszą wyprawkę żeby dowiedzieć się najważniejszych związanych z Twoim członkostwem, naszym spejsem i wewnętrznymi usługami: https://wiki.hackerspace.pl/members:wyprawka
Please read our new member handbook to learn more about your membership, our hackerspace and internal services: https://wiki.hackerspace.pl/members:wyprawka
Aby zmienić hasło, wejdź na: https://profile.hackerspace.pl
To change your password, go to: https://profile.hackerspace.pl
Aby zobaczyć stan swoich składek, wejdź na: https://kasownik.hackerspace.pl
To see your membership fee status, go to: https://kasownik.hackerspace.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, napisz nam mejla na bofh@hackerspace.pl albo porozmawiaj z osobą która Cię zarekomendowała. Jesteśmy mili!
In case of any questions or issues, send us an email to bofh@hackerspace.pl or talk to the person that recommened you to the space. We'll be glad to help!
Happy hacking!
EOF