4
0
Fork 0

python3ify, mailman3 support

master
Bastard Operator From Hell 2020-12-25 12:37:45 +01:00
parent 21cdc16f3f
commit ba72fab04d
2 changed files with 52 additions and 31 deletions

View File

@ -2,18 +2,27 @@
#% welcome-email user
#% send a welcome email to user.
/usr/sbin/sendmail "$1@hackerspace.pl" <<EOF
Subject: Welcome to Hackerspace Warsaw!
Subject: Witamy! Welcome to the Warsaw Hackerspace!
To: $1
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Welcome to Hackerspace Warsaw!
Witamy w Warszawskim Hackerspacie!
Welcome to the Warsaw Hackerspace!
You should now have access to (at least) our wiki and email services.
Powinieneś/powinnaś mieć teraz dostęp do wszyskich wewnętrznych usług dla członków. Tym samym hasłem uwierzytelnisz się wszędzie.
You should now have access to all of our internal, member-exclusive systems. You can use the same password to log in everywhwere.
Password changes: https://ldap.hackerspace.pl
Przeczytaj naszą wyprawkę żeby dowiedzieć się najważniejszych związanych z Twoim członkostwem, naszym spejsem i wewnętrznymi usługami: https://wiki.hackerspace.pl/members:wyprawka
Please read our new member handbook to learn more about your membership, our hackerspace and internal services: https://wiki.hackerspace.pl/members:wyprawka
All the important info is here: https://wiki.hackerspace.pl/doku.php?id=services
Aby zmienić hasło, wejdź na: https://profile.hackerspace.pl
To change your password, go to: https://profile.hackerspace.pl
In case of trouble send email to bofh@hackerspace.pl
Aby zobaczyć stan swoich składek, wejdź na: https://kasownik.hackerspace.pl
To see your membership fee status, go to: https://kasownik.hackerspace.pl
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, napisz nam mejla na bofh@hackerspace.pl albo porozmawiaj z osobą która Cię zarekomendowała. Jesteśmy mili!
In case of any questions or issues, send us an email to bofh@hackerspace.pl or talk to the person that recommened you to the space. We'll be glad to help!
Happy hacking!

View File

@ -17,16 +17,19 @@ from distutils.util import strtobool
import ldap
#import requests
import urllib2
import urllib.request, urllib.error, urllib.parse
SPECIAL = {
# People who prefer non-@hackerspace.pl emails
'seb': "s@informa.pl",
'enki': "enki@fsck.pl",
'pixel': "kkocel20@gmail.com",
'ar': 'arachnist@i.am-a.cat',
#b'seb': b"s@informa.pl", # bounce 2020/12/25 inf/q3k
b'enki': b"enki@fsck.pl",
b'pixel': b"kkocel20@gmail.com",
b'ar': b'arachnist@i.am-a.cat',
}
LIST_NAME = 'waw-sensitive@lists.hackerspace.pl'
DRY_RUN = False
def ldap_connect():
c = ldap.initialize('ldap://ldap.hackerspace.pl')
c.start_tls_s()
@ -42,70 +45,79 @@ def get_target_subscriptions(c):
#okay = is_paying(uid) or is_potato(uid)
okay = True
if not okay:
print "Skipping {}, because he's not a member.".format(uid)
print("Skipping {}, because he's not a member.".format(uid))
else:
if uid in SPECIAL:
emails.append(SPECIAL[uid])
else:
emails.append('{}@hackerspace.pl'.format(uid).lower())
emails.append((uid + b'@hackerspace.pl').lower())
return set(emails)
def get_current_subscriptions():
out = subprocess.check_output(['/var/lib/mailman/bin/list_members', 'waw-sensitive'])
current = [m.strip() for m in out.split('\n') if '@' in m]
out = subprocess.check_output(['mailman', 'members', '-e', LIST_NAME])
current = [m.strip().lower() for m in out.split(b'\n') if b'@' in m]
return set(current)
def add_users(users):
p = subprocess.Popen(('/var/lib/mailman/bin/add_members', '-r', '-', '-w', 'y', 'waw-sensitive'),
if DRY_RUN:
return
p = subprocess.Popen(('mailman', 'addmembers', '-W', '-', LIST_NAME),
stdin=subprocess.PIPE)
p.communicate('\n'.join(users))
p.communicate(b'\n'.join(users))
if p.returncode:
raise Exception('Users addition failed')
def remove_users(users):
p = subprocess.Popen(('/var/lib/mailman/bin/remove_members', '-f', '-', 'waw-sensitive'),
if DRY_RUN:
return
p = subprocess.Popen(('mailman', 'delmembers', '-G', '-N', '-f', '-', '-l', LIST_NAME),
stdin=subprocess.PIPE)
p.communicate('\n'.join(users))
p.communicate(b'\n'.join(users))
if p.returncode:
raise Exception('Users removal failed')
def notify(add, remove, address):
if len(add) == 0 and len(remove) == 0:
return
message = u"Cześć! \n\n"
message = "Cześć! \n\n"
if add:
message += u"Na listę zostały zasubskrybowane następujące adresy email:\n"
message += '\n'.join(' - {}'.format(m) for m in add)
message += "Na listę zostały zasubskrybowane następujące adresy email:\n"
message += '\n'.join(' - {}'.format(m.decode('utf-8')) for m in add)
message += '\n'
if remove:
message += u"Z listy zostały usunięte następujące adresy email:\n"
message += '\n'.join(' - {}'.format(m) for m in remove)
message += "Z listy zostały usunięte następujące adresy email:\n"
message += '\n'.join(' - {}'.format(m.decode('utf-8')) for m in remove)
message += '\n'
message += u'\n\n--\nPozdro 600,\nAutomat do Subskrybowania Adresów po Listach'
message += '\n\n--\nPozdro 600,\nAutomat do Subskrybowania Adresów po Listach'
if DRY_RUN:
print('Dry run - Notifying:', message)
return
msg = MIMEText(message, "plain", "utf-8")
msg['From'] = 'HS BOFH <bofh@hackerspace.pl>'
msg['To'] = address
msg['Subject'] = 'Zmiany na liście WAW-Sensitive'
p = subprocess.Popen(["/usr/sbin/sendmail", "-t"], stdin=subprocess.PIPE)
p.communicate(msg.as_string())
p.communicate(msg.as_bytes())
if __name__ == '__main__':
c = ldap_connect()
target = get_target_subscriptions(c)
target.add('bofh@hackerspace.pl')
target.add(b'bofh@hackerspace.pl')
current = get_current_subscriptions()
to_add = target - current
to_remove = current - target
if to_add:
print "Adding", to_add
add_users(to_add)
if to_remove:
print "Removing", to_remove
print("Removing", to_remove)
remove_users(to_remove)
if to_add:
print("Adding", to_add)
add_users(to_add)
if to_add or to_remove:
notify(to_add, to_remove, 'waw-sensitive@lists.hackerspace.pl')