summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/keyboard/keyboard.pde
blob: 53d64d3c64e9f18bcb0f70ef404f96c3ceb7766f (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

//klawiatura
#define KEYPIN_1 10
#define KEYPIN_2 11
#define KEYPIN_3 12
#define KEYPIN_4 13
#define KEYPIN_A 9
#define KEYPIN_B 8
#define KEYPIN_C 2

//ledy
#define LED_Y 7
#define LED_G 6
#define LED_R 5
#define LED_KEYS 4

//buzzer
#define BUZZ 3

//serial
//stałe protokołu komunikacji
#define BSIZE_IN 10
#define FRAME_LEN 2
//pola w ramce
#define SOF_OFF 0
#define CMD_OFF 1
//stan odbiornika
#define NO_FRAME 0
#define RECEIVING 1
#define FRAME_READY 2
//komendy
#define IDLE 0
#define PIN 'P'
#define OK 'R'
#define WRONG 'W'

//różne stałe
#define DEBOUNCE_DELAY 50
#define PIN_LENGTH 4


//--------------funkcje----------------------
int key_get(void)
{
 int i,j,k;
 static int timestamp;
 static int key_code_tmp,key_code_old,key_code,new_key;

 //skanuj klawiaturę
 key_code_tmp=0;
 for(i=0;i<4;i++)//domyslny kod klawisza - 0 (brak)
 {
  //wysteruj jedną linię klawiatury
  digitalWrite(10+i,0);
  delay(1);
  //sprawdź który klawisz jest wciśnięty
  if( !(k=digitalRead(KEYPIN_A)) )
   key_code_tmp=(3-i)*3+3;
  if( !(k=digitalRead(KEYPIN_B)) )
   key_code_tmp=(3-i)*3+2;
  if( !(k=digitalRead(KEYPIN_C)) )
   key_code_tmp=(3-i)*3+1;
  
  //wyczyść linię
  digitalWrite(10+i,1);
 }
 
 //2-debounce
 // stan klawisza się zmienił, resetuj timer
 if(key_code_tmp != key_code_old)
 {
  timestamp=millis(); 
 }
 
 //zapisz ostatni kod klawisza  
 key_code_old=key_code_tmp; 
 
 //klawisz "siedzi", i czy kod klawisza różni się od ostatniego
 if( ((millis() - timestamp) >= DEBOUNCE_DELAY) && (key_code!=key_code_tmp) )
 {
  //zapisz kod klawisza
  key_code=key_code_tmp;
  //zwróć kod klawisza
  return key_code;
 }
 else
  return 0;
}

//*setup
void setup()
{
 
 //klawiatka
 //4 wyjścia
 pinMode(KEYPIN_1,OUTPUT);
 pinMode(KEYPIN_2,OUTPUT);
 pinMode(KEYPIN_3,OUTPUT);
 pinMode(KEYPIN_4,OUTPUT);
 //domyslny stan: wysoki
 digitalWrite(KEYPIN_1,1);
 digitalWrite(KEYPIN_2,1);
 digitalWrite(KEYPIN_3,1);
 digitalWrite(KEYPIN_4,1);
 //3 wejścia
 pinMode(KEYPIN_A,INPUT);
 pinMode(KEYPIN_B,INPUT);
 pinMode(KEYPIN_C,INPUT);

 //pullupy włączone
 digitalWrite(KEYPIN_A,1);
 digitalWrite(KEYPIN_B,1);
 digitalWrite(KEYPIN_C,1);

 //serial
 Serial.begin(19200);
 
 //ledy
 pinMode(LED_R,OUTPUT);
 pinMode(LED_G,OUTPUT);
 pinMode(LED_Y,OUTPUT);
 pinMode(LED_KEYS,OUTPUT);
 //domyslny stan: wysoki
 digitalWrite(LED_R,1);
 digitalWrite(LED_G,1);
 digitalWrite(LED_Y,1);
 digitalWrite(LED_KEYS,1); 
 
 //buzzer
 pinMode(BUZZ,OUTPUT);
 digitalWrite(BUZZ,0); 
 
 //mignij zasilaniem
  digitalWrite(LED_G,0);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_G,1);
}

void loop()
{
 static int dev_state;
 static char pin[4],num_digits;
 static char buf_in[BSIZE_IN],byte_cntr,serial_state; 
 int i,j,k;
 
 //skanuj serial
 if (Serial.available() > 0)
 { 
  //zapisz bajt
  buf_in[byte_cntr]=Serial.read();
  byte_cntr++;
  
  //parsuj komendę
  switch(serial_state)
  {
   case NO_FRAME:
    //złap początek ramki
    if(buf_in[SOF_OFF] == '#' )
     serial_state=RECEIVING;
    else
    //przejdź do stanu idle
     byte_cntr=0;
     num_digits=0;
     dev_state=IDLE;
    break;
    
   case RECEIVING:
    //czy przyszła cała ramka?
    if(byte_cntr==FRAME_LEN)
     serial_state=FRAME_READY;
    //bez break, przechodzimy do parsowania 
    
   case FRAME_READY:
    //parsuj ramkę
    switch(buf_in[CMD_OFF])
    {
     case PIN:
      //podaj pin
      dev_state=PIN;
      num_digits=0;
      break;
     
     case OK:
      //dobry pin
      dev_state=OK;
      num_digits=0;
      break;
     
     case WRONG:
      //zły pin
      dev_state=WRONG;
      num_digits=0;
      break;
      
     default:
      //błędna ramka - przejdź do stanu idle
      dev_state=IDLE;
      num_digits=0;
      break;  
    }
    
    //wyczyść bufor odbiorczy i stan odbiornika
    byte_cntr=0;
    serial_state=NO_FRAME;
    break;
    
   default:
   //nieprawidłowy stan - wyczyść wszystko i wróć do stanu domyślnego
   //ta pozycja switcha jest na wszelki wypadek jakby program zgłupiał. You never know.
    dev_state=IDLE;
    serial_state=NO_FRAME;
    byte_cntr=0;
    num_digits=0;
    break;
  }
 }
 
 //wykonaj komendę
 switch(dev_state)
 {
  case PIN:
  //zapal żóltą diodę i podświetlenie;
  digitalWrite(LED_Y,0);
  digitalWrite(LED_KEYS,0);
  //skanuj klawiaturę
  k=key_get();
  
  //nacisnieto klawisz 
  if(k && (k!=10) && (k!=12))
  {
   //piknij buzzerem
   digitalWrite(BUZZ,1);
   delay(10);
   digitalWrite(BUZZ,0);
   
   //kod klawisza 11 - klawisz "0" 
   if(k==11) 
    k=0;
   
   //zapisz klawisz  
   pin[num_digits]=k;
   num_digits++;
   
   // jezeli wpisano caly pin - wyslij pin
   if( num_digits>=PIN_LENGTH )
   {
    Serial.write('#');
    for(i=0;i<PIN_LENGTH;i++)
     Serial.print(pin[i],DEC); 
    //wyzeruj licznik znaków 
    num_digits=0;
    //zadanie wykonane
    dev_state=IDLE;
   }
  }
  break;
   
  case OK:
  
   //diodka zielona
   digitalWrite(LED_G,0);
   //dzwiek pin ok 
   for(i=0;i<4;i++)
   {
    digitalWrite(BUZZ,1);
    delay(100);
    digitalWrite(BUZZ,0);
    delay(100);
   }
   //poczekaj
   delay(1000);
   //zadanie wykonane
   dev_state=IDLE;
   break;
  
  case WRONG:
   //diodka czerwona
   digitalWrite(LED_R,0);
   //dzwiek pin wrong
   for(i=0;i<2;i++)
   {
    for(j=0;j<100;j++)
    {
     digitalWrite(BUZZ,1);
     delay(2);
     digitalWrite(BUZZ,0);
     delay(2);
    }
    delay(500);
   }
   //poczekaj
   delay(1000);
   //zadanie wykonane
   dev_state=IDLE;
   break;
  
  case IDLE:
   //gas diodki
   digitalWrite(LED_R,1);
   digitalWrite(LED_G,1);
   digitalWrite(LED_Y,1);
   digitalWrite(LED_KEYS,1); 
   //nic nie rob
   break;
   
  default:
   //nieprawidłowy stan - przejdź do idle, wyczysc bufor seriala
   //ta pozycja switcha jest na wszelki wypadek jakby program zgłupiał. You never know.
   dev_state=IDLE;
   serial_state=NO_FRAME;
   byte_cntr=0;
   break;
 }
}