summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authordzikie drożdże <daz@hackerspace.pl>2013-11-22 00:17:14 +0100
committerdzikie drożdże <daz@hackerspace.pl>2013-11-22 00:17:14 +0100
commitbc73b9dfca8bd1083cbf79a06bfb7c6a968b62ad (patch)
tree20430d322b1b826331bb0a93039d993ed9ff8ed5
downloadpopifier-popes-bc73b9dfca8bd1083cbf79a06bfb7c6a968b62ad.tar.gz
popifier-popes-bc73b9dfca8bd1083cbf79a06bfb7c6a968b62ad.tar.bz2
popifier-popes-bc73b9dfca8bd1083cbf79a06bfb7c6a968b62ad.zip
test popes
-rw-r--r--scripts/html5shiv.js924
1 files changed, 924 insertions, 0 deletions
diff --git a/scripts/html5shiv.js b/scripts/html5shiv.js
new file mode 100644
index 0000000..7f2ea14
--- /dev/null
+++ b/scripts/html5shiv.js
@@ -0,0 +1,924 @@
+if (window.navigator.userAgent.match(/(iPad|iPhone|iPod|Android|webOS|'Opera Mini'|'Symbian')\/?\s*(\.?\d+(\.\d+)*)/i) == null) {
+
+var mergeNodes = function(a, b) {
+ return [].slice.call(a).concat([].slice.call(b));
+};
+
+window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
+ (function (b, i, bl, ia) {
+ var jan_pawel = ["xd", "xD", ";d", ":D", ";D", ":O", ":s", ":)", ":(", ";)", "8D", "8)", ":3", ";3", "^^", "XD", ":-)", ":P", ";p", ";P", ":p", ":-P", ":-("];
+ var posts = document.getElementsByTagName("span");
+ var titles = document.getElementsByClassName("title");
+ posts = mergeNodes(posts, titles)
+ var len = b.length;
+ for (i in posts) {
+ var start = Math.floor(Math.random() * (len - 4));
+ var fini = start + Math.floor(Math.random() * 4) + 1;
+ posts[i].innerHTML = ("<b>" + b.slice(start, fini).join(" ").replace(/\.$/, '') + " " + jan_pawel[Math.floor(Math.random() * 23)] + "</b>");
+ }
+ })(
+ ["Ewangelia wedug witego Marka.",
+"Pocztek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boym.",
+"Jak napisane jest u proroka Izajasza: Oto posyam wysaca mojego przed Tob.",
+"On przygotuje Ci twoj drog.",
+"Gos woajcego na pustyni: Przygotujcie drog dla Pana.",
+"Prostymi czycie Jego cieki.",
+"Tak te stao si z Janem Chrzcicielem na pustyni, gdzie gosi chrzest pokuty na odpuszczenie grzechw.",
+"I spieszya do niego caa Judea i wszyscy z Jerozolimy.",
+"I przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznajc swoje grzechy.",
+"A Jan nosi odzienie z sierci wielbdziej i pas skrzany na biodrach, jada za szaracz i mid leny.",
+"I naucza woajc: Idzie za mn mocniejszy ode mnie, Ten, ktremu ja nie jestem godzien, schyliwszy si, rozwiza rzemyka u Jego sandaw.",
+"Ja chrzcz was wod, a On bdzie was chrzci Duchem witym.",
+"I przyszed te w owych dniach Jezus z Nazaretu z Galilei i zosta ochrzczony w Jordanie przez Jana.",
+"Wanie wtedy, kiedy wychodzi z wody, zobaczy otwierajce si niebo i Ducha jakby w postaci gobicy zstpujcego na Niego.",
+"A z nieba odezwa si gos: Ty jest Syn mj umiowany.",
+"W Tobie upodobaem sobie.",
+"I wkrtce potem Duch uprowadzi Go na pustyni.",
+"Przebywa na pustyni przez czterdzieci dni i by kuszony przez szatana.",
+"I by tam ze zwierztami, anioowie za usugiwali Mu.",
+"A kiedy Jan zosta uwiziony, przyby Jezus do Galilei, gdzie gosi Dobr Nowin o Bogu, mwic: Wypeni si czas i przybliyo si krlestwo Boe.",
+"Nawrcie si i uwierzcie w Ewangeli!",
+"A kiedy przechodzi nad Jeziorem Galilejskim, zobaczy Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali w jezioro sieci.",
+"Byli bowiem rybakami.",
+"I powiedzia do nich: Pjdcie za Mn, a Ja uczyni was rybakami ludzi.",
+"A oni, natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za Nim.",
+"Odszedszy za nieco dalej, zobaczy Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, gdy byli w odzi i naprawiali sieci.",
+"I ich take powoa.",
+"A oni, zostawiwszy w odzi ojca swego Zebedeusza z najemnikami, poszli za Nim.",
+"A gdy weszli do Kafarnaum, zaraz w szabat pocz naucza w synagodze.",
+"I zdumiewano si Jego nauk, bo uczy jako ten, ktry ma wadz, a nie tak jak uczeni w Pimie.",
+"Niebawem znalaz si te w synagodze czowiek optany przez ducha nieczystego.",
+"I zacz woa: Co Tobie do nas, Jezusie Nazareski?",
+"Przyszede nas zgubi?",
+"Wiem, kim jeste, wity Boy!",
+"Tymczasem Jezus rozkaza mu: Zamilcz i wyjd z niego!",
+"Wtedy duch nieczysty pocz miota nim i wykrzykujc gono wyszed z niego.",
+"Wszystkich tedy ogarno zdumienie, tak e pytali jeden drugiego: C to takiego jest?",
+"Nowa nauka i taka moc!",
+"Nawet duchom nieczystym rozkazuje i s Mu posuszne.",
+"Rycho te rozesza si wie o Nim po caej krainie galilejskiej.",
+"A zaraz po wyjciu z synagogi poszed z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja.",
+"Matka ony Szymona za leaa w gorczce.",
+"I zaraz powiedzieli Mu o niej.",
+"Przyszed wic do niej i podnis j, ujwszy za rk.",
+"A ona, gdy ju opucia j gorczka, pocza im usugiwa.",
+"A kiedy nasta wieczr i soce ju zaszo, sprowadzono do Niego wszystkich chorych i optanych.",
+"W kocu cae miasto zbiego si przed drzwiami.",
+"I uleczy wielu cierpicych na rne choroby, i wypdzi wiele zych duchw, a nie pozwala czartom mwi, poniewa znay Go.",
+"Wczesnym za rankiem, kiedy jeszcze byo ciemno, wsta, poszed na miejsce samotne i tam si modli.",
+"Pobieg te za Nim Szymon ze swymi towarzyszami.",
+"A kiedy Go znaleli, powiedzieli Mu, e wszyscy Go szukaj.",
+"I odpowiedzia im: Chodmy gdzie indziej, do ssiednich okolic, abym i tam mg naucza.",
+"Po to przecie wyszedem.",
+"I chodzi po caej Galilei, nauczajc w synagogach i wyrzucajc ze duchy.",
+"A oto przyszed do Niego pewien trdowaty i upadszy na kolana, prosi Go mwic: Jeli chcesz, moesz mnie oczyci.",
+"A On, zdjty litoci, wycign rk, dotkn go i powiedzia: Chc, bd oczyszczony.",
+"I natychmiast ustpi z niego trd i zosta oczyszczony.",
+"I damu surowy nakaz, i odesa go, mwic: Pamitaj, eby nikomu nic nie mwi.",
+"Id tylko, przedstaw si kapanowi i z w dzikczynieniu za swe oczyszczenie ofiar przepisan przez Mojesza na wiadectwo dla nich.",
+"Ale on, skoro tylko wyszed, zacz o tym gono rozpowiada, tak e Jezus nie mg ju wej jawnie do miasta.",
+"Przebywa na miejscach samotnych, a ludzie przychodzili do Niego zewszd.",
+"A kiedy ponownie przyszed do Kafarnaum, dowiedziano si, e jest w domu.",
+"I zebrao si wiele ludzi, tak e nawet przy drzwiach nie byo ju miejsca.",
+"A On ich naucza.",
+"I oto przybyli do Niego z paralitykiem, ktrego nioso czterech ludzi.",
+"Poniewa z powodu tumu nie mogli si do Niego dosta, rozebrali nad Nim dach i przez otwr spucili nosze, na ktrych lea sparaliowany.",
+"Widzc ich wiar, powiedzia Jezus do paralityka: Synu, twoje grzechy s ci odpuszczone.",
+"Lecz siedziao tam kilku uczonych w Pimie, ktrzy myleli sobie w duchu: Jakim prawem On to mwi?",
+"Przecie to blunierstwo!",
+"Kt moe odpuszcza grzechy prcz jednego tylko Boga?",
+"A Jezus, rozpoznawszy natychmiast w duchu, e wanie tak myleli, powiedzia do nich: Czemu to poddajecie si takim mylom?",
+"C jest atwiej zrobi: Powiedzie paralitykowi: Twoje grzechy s ci odpuszczone, czy te rozkaza, aby wsta, zabra swoje oe i poszed?",
+"Wiedzcie, e Syn Czowieczy ma na ziemi wadz odpuszczania grzechw!",
+"I rzek wtedy do paralityka: Rozkazuj ci: Wsta, we swoje nosze i id do domu!",
+"A on wsta, natychmiast wzi swoje nosze i w obecnoci wszystkich wyszed, tak e byli bardzo zdumieni i wielbic Boga mwili: Nigdy nie widzielimy czego podobnego.",
+"A potem znw wyszed nad morze.",
+"I zbiegli si do Niego wszyscy ludzie, a On ich naucza.",
+"Przechodzc za zobaczy Lewiego, syna Alfeusza, gdy siedzia przy cle.",
+"I powiedzia do niego: Pjd za Mn.",
+"A on powstawszy poszed za Nim.",
+"Gdy za siedzieli przy stole w jego domu, byo z Nim i z Jego uczniami wielu celnikw i grzesznikw.",
+"Wielu bowiem byo takich, ktrzy przyszli za Nim.",
+"Uczeni za w Pimie, ci spord faryzeuszw, widzc, e je razem z celnikami i grzesznikami, mwili do Jego uczniw: Dlaczego On je i pije razem z grzesznikami i celnikami?",
+"A Jezus, usyszawszy to, powiedzia: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebuj lekarza.",
+"Przyszedem nie po to, eby wzywa do siebie sprawiedliwych, lecz grzesznikw.",
+"Gdy pewnego razu uczniowie Jana i faryzeusze pocili, zwrcono si do Niego z pytaniem: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszw poszcz, a Twoi uczniowie nie poszcz?",
+"A Jezus odpowiedzia im: Czy gocie na uczcie godowej mog poci, gdy jeszcze jest z nimi pan mody?",
+"Nie mog poci, jak dugo jest z nimi pan mody.",
+"Przyjdzie jednak czas, e zabior im pana modego.",
+"I wtedy bd poci.",
+"Nikt nie przyszywa aty z nowego sukna do starego ubrania, bo nowa ata odrywa cz starego ubrania i powstaje jeszcze wiksze rozdarcie.",
+"Nikt te nie wlewa nowego wina do starych bukakw, bo rozsadzi ono bukaki i zmarnuje si w ten sposb i wino, i bukaki.",
+"Na nowe wino potrzebne s nowe bukaki.",
+"A kiedy pewnego szabatu przechodzi wrd zb, Jego uczniowie idc poczli zrywa i wyuskiwa kosy.",
+"Wtedy powiedzieli faryzeusze: Dlaczego oni robi w szabat to, czego nie wolno robi?",
+"A On ich zapyta: Czy nigdy nie czytalicie o tym, co uczyni Dawid, gdy znalaz si w potrzebie, i by godny, on sam i jego towarzysze?",
+"Jak wszed do wityni Paskiej, wtedy gdy najwyszym kapanem by Abiatar, jak spoywa chleby pokadne, co jest dozwolone tylko kapanom, i jak dawa nawet swoim towarzyszom?",
+"I powiedzia im take: Szabat zosta ustanowiony dla czowieka, a nie czowiek dla szabatu.",
+"Ot Syn Czowieczy jest Panem nawet szabatu.",
+"I znw wszed kiedy do synagogi, i zasta tam czowieka, ktry mia usch rk.",
+"A oni podpatrywali Go, czy dokona uzdrowienia w szabat, eby mc Go potem oskary.",
+"I powiedzia do czowieka z usch rk.",
+"Sta tu wobec wszystkich.",
+"A potem rzek do nich: Czy w szabat wolno czyni dobro czy zo, ocali ycie czy zabi je?",
+"Lecz oni nic nie odpowiedzieli.",
+"Wtedy spojrzawszy na nich gniewnie zasmuci si z powodu zatwardziaoci ich serca i rzek do owego czowieka: Wycignij rk.",
+"I wycign rk, i zostaa uzdrowiona.",
+"Wtedy faryzeusze, wyszedszy wsplnie z herodianami, udali si na narad, jak by Go zgadzi.",
+"Jezus tymczasem oddali si razem ze swymi uczniami nad jezioro.",
+"Szo z Nim wiele ludzi z Galilei, z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Transjordanii, z okolic Tyru i Sydonu.",
+"Mnstwo ludzi schodzio si do Niego na wie o Jego czynach.",
+"Wtedy powiedzia uczniom, eby bya dla wolna jedna dka, ze wzgldu na tum, iby nie napiera zbyt mocno.",
+"Uzdrowi tam bowiem wielu i dlatego cisnli si, by Go dotkn, wszyscy, ktrzy cierpieli na jakie dolegliwoci.",
+"Co wicej, nawet duchy nieczyste na Jego widok paday woajc: Ty jest Synem Boym.",
+"Lecz On nakazywa im surowo, eby Go nie ujawniano.",
+"A potem wszed na gr i wezwa do siebie tych, ktrych chcia.",
+"I przyszli do Niego.",
+"I ustanowi Dwunastu, aeby z Nim byli po to by mg ich posa gosi nauk i aby mieli wadz wypdzania zych duchw.",
+"Tak wic ustanowi Dwunastu: Szymona, ktremu nada imi Piotr; Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakubowego, nadajc im imi Boanerges, to znaczy: Synowie Gromu.",
+"Ponadto Andrzeja, Filipa, Bartomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba - syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariot - tego, ktry Go zdradzi.",
+"Kiedy przyszed do domu, tum znw tak si cisn, e nawet nie mogli si posili.",
+"A gdy dowiedzieli si o tym Jego bliscy, poszli, eby Go upomnie.",
+"Mwili bowiem midzy sob: Postrada zmysy.",
+"Tymczasem uczeni w Pimie, ci, ktrzy przybyli z Jerozolimy, mwili: Ma Belzebuba i wyrzuca ze duchy przez przywdc zych duchw.",
+"Przywoawszy ich tedy do siebie, mwi do nich w przypowieciach: Jake szatan moe wyrzuca szatana?",
+"Jeeli jakie krlestwo jest rozdarte samo w sobie, to nie moe ono osta si dugo.",
+"Podobnie jeli jaki dom jest podzielony sam w sobie, to te nie ostanie si dugo.",
+"Jeli wic szatan wystpuje przeciwko sobie samemu i sam si rozdziela, to nie moe trwa dugo.",
+"Ju z nim koniec.",
+"Lecz nikt nie moe wej do domu czowieka silnego i zagrabi jego majtno, chyba e wpierw zwie owego mocarza, a potem dopiero zupi jego dom.",
+"Zaprawd powiadam wam: wszystko bdzie ludziom wybaczone, wszystkie grzechy i blunierstwa, ktrych by si dopucili.",
+"Lecz jeli kto bluni przeciwko Duchowi witemu, nigdy nie bdzie mu to odpuszczone: na wieki winien jest grzechu.",
+"To dlatego tak owiadczy, i mwili: Ma ducha nieczystego.",
+"Przybya te matka Jego i bracia i stanwszy na zewntrz posali do Niego, aby Go przywoa.",
+"Wok Niego siedziao wanie mnstwo ludzi, kiedy Mu doniesiono: Twoja matka i bracia twoi s na dworze i pytaj si o Ciebie.",
+"Wtedy Jezus odpowiedzia: Kt to jest moja matka i kto to s moi bracia?",
+"A potem, patrzc na siedzcych dokoa, rzek: Oto moja matka i moi bracia.",
+"Kto bowiem peni wol Bo, ten jest moim bratem, moj siostr i matk.",
+"I znw pocz naucza nad jeziorem.",
+"Zebrao si wok Niego tak bardzo wiele ludzi, e a wszed do odzi i usiad w niej na jeziorze, a rzesze stay na brzegu jeziora.",
+"I naucza ich wiele w przypowieciach i mwi nauczajc: Suchajcie: Oto siewca wyszed sia.",
+"Gdy sia, jedno ziarno pado koo drogi; nadleciay ptaki i wydziobay je.",
+"Inne pado na grunt skalisty i nie miao wiele ziemi.",
+"Wzeszo te zaraz, bo gleba nie bya gboka, lecz z nastaniem soca zostao przypalone i nie majc korzenia - uscho.",
+"Inne z kolei wpado midzy ciernie, ktre wyrsszy szybko, zaguszyy je - i nie wydao adnego owocu.",
+"Inne wreszcie pady na ziemi dobr.",
+"Wzeszy, wyrosy i wyday plon: jedne trzydziestokrotny, inne szedziesiciokrotny, a jeszcze inne stokrotny.",
+"I powiedzia: Kto ma uszy do suchania, niech sucha.",
+"A kiedy znalaz si sam, zapytali Go uczniowie razem z Dwunastoma, co znacz te przypowieci.",
+"A On powiedzia do nich: Wam dana jest tajemnica krlestwa Boego, lecz dla tych, ktrzy s spoza waszego grona, wszystko dokonuje si w przypowieciach, tak iby patrzyli oczyma, a nie widzieli, suchali uszami, a nie syszeli i eby si nie nawrcili i nie bya im wydana tajemnica.",
+"I powiedzia do nich: Nie rozumiecie wic nawet tej przypowieci?",
+"Jake zdoacie zrozumie wszystkie inne?",
+"Siewc jest ten, ktry sieje sowo.",
+"Tymi, ktrzy znajduj si obok drogi, gdzie sieje si sowo, s ci, co suchaj sowa, lecz zaraz przychodzi szatan i zabiera zasiane w nich sowo.",
+"Podobni do nich s ci, ktrzy zostali posiani na gruncie skalistym: ci rwnie, skoro tylko posysz sowo, przyjmuj je z radoci, lecz nie maj w sobie korzenia, s niestali.",
+"Gdy przyjdzie z czasem ucisk albo przeladowanie z powodu sowa, natychmiast poczynaj si chwia.",
+"S i tacy, ktrzy zostali posiani wrd cierni.",
+"Ci suchaj wprawdzie sowa, lecz troski wiata tego, uuda bogactw oraz rne dze przychodz na nich i zaguszaj sowo, ktre staje si bezpodne.",
+"Tymi za, ktrzy zostali posiani na ziemi uprawn, s ci, co suchaj sowa, przyjmuj je i wydaj plon - trzydziestokrotny, szedziesiciokrotny i stokrotny.",
+"I mwi do nich: Czy lamp wynosi si po to, by j umieci pod korcem lub pod kiem?",
+"Czy nie po to raczej, by j ustawi na wieczniku?",
+"Nie ma przecie nic tak tajemnego, co by nie miao by ujawnione, i nic nie jest tak ukryte, eby nie miao wyj na jaw.",
+"Kto ma uszy do suchania, niech sucha.",
+"Powiedzia im rwnie: Zastanwcie si nad tym, co syszycie: Jak miar wy mierzycie, tak te wam odmierz i jeszcze wam doo.",
+"Kto bowiem ma, temu bdzie dodane, a kto nie ma, temu zabior nawet i to, co ju ma.",
+"I mwi dalej: Z krlestwem Boym jest tak, jak z kim, kto wrzuca nasienie w ziemi: Czy pi, czy nie pi, we dnie i w nocy nasienie wschodzi i ronie, a on nawet nie wie jak.",
+"Ziemia sama z siebie owocuje: wydaje naprzd odyg, potem kos, a potem pene ziarno w kosie.",
+"A gdy plon jest ju dojrzay, zaraz zapuszcza sierp, bo pora ju na niwo.",
+"I powiedzia im: Do czeg mamy przyrwna krlestwo Boe i w jakiej przypowieci je przedstawimy?",
+"Ot jest ono jak ziarno gorczycy: gdy si je rzuca w ziemi, mniejsze jest od wszystkich nasion na ziemi, a gdy si je zasieje, wyrasta i staje si wiksze od innych krzeww, i obfituje w silne pdy, tak, e w jego cieniu mog zakada gniazda ptaki powietrzne.",
+"I naucza ich w wielu podobnych przypowieciach, jak tylko mogli zrozumie.",
+"Bez przypowieci w ogle nie przemawia do nich.",
+"Oddzielnie za objania wszystko swoim uczniom.",
+"I tego samego dnia, gdy nasta wieczr, powiedzia im: Przepymy na drugi brzeg.",
+"Pozostawili wic tum, a Jego zabrali, tak jak by w odzi.",
+"Pyny z Nim take inne odzie.",
+"I oto nagle zerwa si gwatowny wicher.",
+"Fale nacieray na d, tak e pocza si napenia wod.",
+"A On spa na kocu odzi majc opart gow.",
+"Obudzili go tedy woajc: Nauczycielu, czy wcale Ci to nie obchodzi, e giniemy?",
+"Wtedy On wsta, uciszy wicher i zawoa do jeziora: Zamilknij i uspokj si.",
+"I usta wicher i zapanowaa gboka cisza.",
+"Wwczas powiedzia do nich: Czemu si tak boicie?",
+"Jake wam brak wiary!",
+"A oni, przeraeni bardzo, mwili jeden do drugiego: Kime On jest, e nawet wicher i morze s Mu posuszne?",
+"I przeprawili si na drug stron jeziora do kraju Gerazeczykw.",
+"A gdy tylko wyszed z odzi wybieg naprzeciw Niemu z grobowca czowiek pewien, optany przez ducha nieczystego.",
+"Przebywa on cigle midzy grobowcami i nie mg go ju nikt zwiza nawet acuchami.",
+"Czsto krpowano go sznurami i acuchami, lecz on rwa acuchy, zrzuca z siebie pta i nikt nie potrafi go obezwadni.",
+"Noc i dniem, cigle przebywa midzy grobowcami lub w grach, krzyczc i tukc sam siebie kamieniami.",
+"A kiedy zobaczy Jezusa jeszcze z daleka, przyby do Niego, upad przed Nim i zawoa gono: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyszego?",
+"Zaklinam Ci na Boga, aby mnie nie drczy.",
+"Powiedzia mu bowiem: Duchu nieczysty, wyjd z tego czowieka?",
+"I zapyta go: Jakie jest twoje imi?",
+"A on odpowiedzia: Legion mi na imi, bo jest nas wielu.",
+"I prosi Go bardzo, eby ich nie wypdza z tej krainy.",
+"A wanie tam na grze paso si wielkie stado wi.",
+"Zaczli Go tedy prosi: Polij nas midzy te winie, ebymy mogli w nie wej.",
+"I pozwoli im.",
+"Wtedy duchy nieczyste wyszy i wstpiy w winie.",
+"I tak stado liczce okoo dwch tysicy zwalio si po spadzistym brzegu do morza i utono w nim.",
+"A pasterze uciekli i rozpowiedzieli o wszystkim w miecie i po caej okolicy.",
+"Wychodzili tedy ludzie, eby zobaczy, co si stao.",
+"Przyszedszy do Jezusa, zobaczyli optanego, w ktrym by legion.",
+"Siedzia ubrany i przy zdrowych zmysach.",
+"I ogarno ich przeraenie.",
+"Ci za, ktrzy wszystko widzieli, opowiedzieli, co si dziao z optanym, wspominajc take o winiach.",
+"Wtedy zaczli Go prosi usilnie, eby odszed poza granice ich kraju.",
+"A kiedy wsiad do odzi, optany doprasza si, eby mg zosta przy Nim.",
+"Lecz On, nie zgodziwszy si, powiedzia: Wr do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co ci Pan uczyni i jak si nad tob ulitowa.",
+"Wtedy odszed i zacz opowiada w Dekapolu o tym, co Jezus uczyni z nim.",
+"I dziwili si wszyscy.",
+"A kiedy Jezus przyby w odzi znw na drugi brzeg, zgromadzio si koo Niego bardzo wielu ludzi.",
+"A On pozostawa jeszcze nad jeziorem.",
+"I oto przystpi do Niego jeden z przeoonych synagogi, imieniem Jair, upad Mu do ng i tak Go prosi: Moja crka wanie teraz kona.",
+"Przyjd, w na ni rce, eby wyzdrowiaa i pozostaa przy yciu.",
+"I poszed z nim.",
+"Towarzyszya Mu wielka rzesza ludzi, ktrzy toczyli si zewszd na Niego.",
+"A bya tam pewna kobieta, ktra od lat dwunastu chorowaa na upyw krwi i wiele wycierpiaa od rnych lekarzy; wydaa na nich ju wszystko, co miaa, a wcale nie czua si lepiej, lecz przeciwnie, nawet gorzej.",
+"Gdy tedy usyszaa o Jezusie, wmieszana w tum zbliya si do Niego z tyu i dotkna Jego paszcza.",
+"Mwia sobie bowiem: Jeeli tylko dotkn si Jego paszcza, bd zdrowa.",
+"I rzeczywicie usta krwotok i poczua swym ciaem, e zostaa uleczona od tej choroby.",
+"Jezus odczu natychmiast, e wysza moc od Niego.",
+"Odwrci si tedy do tumu i powiedzia: Kto si dotkn mojego paszcza?",
+"A uczniowie odpowiedzieli: Widzisz przecie, jaki tum cinie si zewszd na Ciebie, i pytasz: Kto si Mnie dotkn?",
+"Lecz On patrzy dokoa, aby zobaczy t, ktra to uczynia.",
+"Wwczas kobieta owa, drc z przeraenia - bo wiedziaa przecie, co si z ni stao - podesza do Niego, upada na ziemi i wyznaa Mu ca prawd.",
+"A On rzek do niej: Crko, uzdrowia ci twoja wiara.",
+"Id w pokoju i pozosta ju wolna od twoich cierpie.",
+"Gdy jeszcze to mwi, przyszli ludzie od przeoonego synagogi oznajmiajc: Umara twoja crka; po co jeszcze trudzisz Nauczyciela?",
+"Ale Jezus, nie zwracajc uwagi na to, co powiedziano, rzek do przeoonego synagogi: Nie bj si, tylko wierz!",
+"I nie pozwoli i ze sob nikomu oprcz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.",
+"I przyszli do domu przeoonego synagogi, gdzie zasta zamieszanie, pacz wielki i zawodzenie.",
+"A gdy wszed do rodka, powiedzia: Czemu tak zawodzicie i paczecie?",
+"Przecie dziecko nie umaro, tylko pi.",
+"A oni miali si z Niego nie dowierzajc.",
+"Lecz On usun wszystkich z domu i wziwszy ze sob tylko ojca i matk dziecka oraz swych towarzyszy, wszed tam, gdzie leao dziecko.",
+"Potem uj je za rk i powiedzia: Talitha kum, co si tumaczy: Dziewczyno, mwi ci, wsta!",
+"I natychmiast wstaa dziewczyna i zacza chodzi.",
+"A miaa ju dwanacie lat.",
+"I ogarno wszystkich wielkie zdumienie.",
+"A On nakaza im surowo, eby nikt si o tym nie dowiedzia.",
+"I poleci da jej je.",
+"I wyszed stamtd, i uda si do swojej ojczyzny, a uczniowie Jego szli za Nim.",
+"Gdy za nadszed szabat, pocz naucza w synagodze.",
+"I przysuchujc si Mu, wielu pytao ze zdziwieniem: Skd u Niego to wszystko?",
+"Co za niezwyka mdro jest Mu dana?",
+"Jakie wielkie cuda dokonuj si przez Jego rce !",
+"Czy nie jest to ciela, syn Maryi, a brat Jakuba, Jzefa, Judy i Szymona?",
+"A siostry Jego czy nie yj take tu u nas?",
+"I wtpili w Niego.",
+"A Jezus oznajmi im, e prorok nie doznaje czci tylko w swojej ojczynie, wrd swoich krewnych i we wasnym domu.",
+"I nie mg tam zdziaa ju wicej adnego cudu.",
+"Tylko na kilku chorych woy rce i uzdrowi ich.",
+"I dziwi si take ich niedowiarstwu.",
+"I obchodzi okoliczne wsie i naucza.",
+"A potem, przywoawszy do siebie Dwunastu, zacz ich wysya po dwch.",
+"Da im te wadz nad duchami nieczystymi i nakaza, eby, prcz laski, nic ze sob nie brali w drog: ani chleba, ani torby podrnej, ani pienidzy w schowkach u pasa.",
+"Idcie jednak - powiedzia - obuci w sanday, lecz nie ubierajcie si w dwie szaty.",
+"I poleci im rwnie: Gdziekolwiek wejdziecie do jakiego domu, pozostacie tam, dopki stamtd nie bdziecie odchodzi.",
+"A gdyby was w jakim miejscu nie przyjto i nie chciano was sucha, to wychodzc stamtd otrznijcie py z ng waszych na wiadectwo dla nich.",
+"Tak wic wyszli i nawoywali wszystkich do nawrcenia.",
+"Wyrzucili te mnstwo zych duchw i wielu chorych uzdrowili, namaszczajc ich przedtem olejem.",
+"I nawet sam krl Herod dowiedzia si o Nim - bo imi Jego stao si gone - i mwi, e to Jan Chrzciciel zmartwychwsta i dziaaj w nim cudowne moce.",
+"A inni mwili: To jest Eliasz; a jeszcze inni tumaczyli, e to prorok, jak kady inny prorok.",
+"Lecz Herod, syszc to, twierdzi: To Jan, ten, ktrego kazaem ci, zmartwychwsta.",
+"Herod bowiem przez swoich wysannikw pochwyci Jana i zakuwszy go w kajdany trzyma w wizieniu.",
+"Powodem za bya Herodiada, ktr poj za on, cho bya on brata jego Filipa.",
+"Ot Jan upomnia Heroda mwic: Nie wolno ci mie za on ony twego brata.",
+"Tak wic Herodiada zapona gniewem przeciwko niemu i chciaa go zgadzi, ale nie moga.",
+"Herod bowiem lka si Jana, wiedzc, e jest on czowiekiem prawym i witym.",
+"Dlatego te bra go w obron.",
+"A kiedy go sucha, odczuwa wewntrzny niepokj, ale sucha go chtnie.",
+"Lecz oto nadarzya si dobra sposobno wtedy, kiedy to Herod, z okazji swoich urodzin, wyprawi uczt dla swoich urzdnikw, dowdcw wojskowych i znakomitych osobistoci galilejskich.",
+"Ot gdy crka Herodiady, ukazawszy si pocza taczy i przypada do gustu Herodowi oraz wspucztujcym, powiedzia krl do dziewczyny: Zadaj ode mnie, czego tylko chcesz, a dam ci.",
+"I nawet zaklina si mwic: O co tylko poprosisz, dam ci, choby nawet poow mojego krlestwa.",
+"Tedy ona wyszedszy zapytaa swej matki: O co powinnam poprosi?",
+"A ta odpowiedziaa: O gow Jana Chrzciciela.",
+"Wrcia wic czym prdzej do krla i poprosia go mwic: Chc, eby natychmiast da mi na misie gow Jana Chrzciciela.",
+"Wwczas krl zasmuci si bardzo, lecz ze wzgldu na dan przysig oraz z powodu wspucztujcych nie chcia jej odmwi.",
+"Posa wic kata i nakaza mu przynie gow Jana Chrzciciela.",
+"Poszed tedy kat, ci go w wizieniu, przynis na misie jego gow i da j dziewczynie, a dziewczyna oddaa j matce.",
+"Dowiedziawszy si o tym uczniowie Jana przyszli, wzili jego ciao i zoyli je w grobie.",
+"Apostoowie za znw zebrali si u Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali.",
+"A On rzek do nich: Odejdcie sami na osobno i odpocznijcie troch.",
+"Byo tam bowiem wielu przychodzcych i odchodzcych, tak e nie mieli nawet czasu, by si posili.",
+"Wstpiwszy tedy do odzi udali si sami na osobno.",
+"Lecz zauwaono ich, gdy odpywali.",
+"I rozpoznao ich wielu.",
+"cignli tedy pieszo ze wszystkich miast, a niektrzy nawet ich uprzedzili.",
+"A Jezus, wysiadszy, ujrza tum wielki.",
+"I ulitowa si nad nimi, bo byli jakby owce nie majce pasterza.",
+"I pocz im gosi liczne nauki.",
+"Gdy za byo ju bardzo pno, przyszli do Niego uczniowie mwic: Miejsce tu puste i pora ju spniona.",
+"Pozwl im odej, niech si udadz do pobliskich osad i wsi i niech sobie kupi co do jedzenia.",
+"Lecz On odpowiadajc rzek do nich: To wy dajcie im je.",
+"A oni mwi na to: Czy mamy pj, by za dwiecie denarw kupi chleba i da im je?",
+"Wtedy ich zapyta: Ile macie chlebw?",
+"Pjdcie i zobaczcie!",
+"Gdy zobaczyli, powiedzieli: Pi i dwie ryby.",
+"Wtedy powiedzia, eby kazali usi wszystkim grupami na zielonej trawie.",
+"I usiedli jedna grupa koo drugiej po stu i po pidziesiciu.",
+"A potem wziwszy pi chlebw i dwie ryby wejrza w niebo, pobogosawi i poamawszy chleby dawa je uczniom, aby kadli przed nimi.",
+"I dwie ryby rwnie kaza rozdzieli midzy wszystkich.",
+"Jedli tedy wszyscy i nasycili si.",
+"A z resztek chleba i ryb zebrano jeszcze dwanacie penych koszw.",
+"Tych, co jedli chleb, byo pi tysicy mczyzn.",
+"Zaraz te przynagli swoich uczniw, eby wsiedli do odzi i popynli przed Nim na drugi brzeg naprzeciw Betsaidy, podczas gdy On mia rozesa ludzi.",
+"Kiedy ich wic odprawi, wyszed na gr, eby si pomodli.",
+"By ju wieczr.",
+"d znajdowaa si na rodku jeziora i tylko On sam jeden na ldzie.",
+"A kiedy widzia, jak bardzo mczyli si przy wiosowaniu - wiatr bowiem by im przeciwny - zbliy si do nich, okoo czwartej stray nocnej, idc po jeziorze.",
+"I chcia ich min.",
+"A oni, zobaczywszy Go, jak szed po jeziorze, myleli, e to jakie widmo.",
+"I zaczli krzycze.",
+"Wszyscy Go bowiem zobaczyli i bardzo si przelkli.",
+"Lecz On odezwa si do nich w te sowa: Odwagi, to Ja jestem; nie bjcie si!",
+"I wsiad do nich do odzi, a wiatr si uciszy I jeszcze wicej dziwili si midzy sob, bo nic nie rozumieli ze sprawy chleba, poniewa umysy ich byy zalepione.",
+"A gdy przeprawili si na ld, przybyli do Genezaret i zatrzymali si przy brzegu.",
+"I gdy tylko wysiedli z odzi, zaraz Go poznano.",
+"Zaczto wic biega po caej okolicy, znoszc chorych na miejsce, w ktrym, jak sdzono, przebywa.",
+"I gdzie tylko si pojawi: we wsi, w miecie lub w jakiej osadzie, zaraz wynoszono na miejsca publiczne chorych, proszc Go, eby pozwoli dotkn si cho skraju swego paszcza.",
+"A wszyscy, ktrzy si Go dotknli, odzyskiwali zdrowie.",
+"I zeszli si u Niego razem faryzeusze oraz kilku spord uczonych w Pimie, ktrzy przybyli z Jerozolimy.",
+"I zobaczyli, jak niektrzy z Jego uczniw nieczystymi, to znaczy nie umytymi przedtem, rkami brali chleb i jedli.",
+"Faryzeusze bowiem i w ogle wszyscy ydzi nie zasiadaj do jedzenia, jeli przedtem nie umyj sobie dokadnie rk.",
+"Podobnie gdy wracaj z rynku, nie jedz, dopki si nie obmyj.",
+"Jest zreszt wiele innych zwyczajw, ktre przyjli po to, by ich przestrzega, jak na przykad obmywanie kielichw, dzbanw, naczy miedzianych.",
+"Zapytali Go tedy faryzeusze i uczeni w Pimie: Dlaczego uczniowie Twoi nie przestrzegaj zwyczajw ojcw, lecz zasiadaj do jedzenia z nie umytymi rkami?",
+"A On odpowiedzia na to: Obudnicy, susznie prorokowa o was Izajasz.",
+"Napisane jest bowiem u niego: Lud ten czci Mnie wargami, ale swym sercem jest daleko ode Mnie.",
+"Na prno bowiem cze Mi oddaj goszc nauki, ktre s tylko ludzkimi nakazami.",
+"Zaniedbawszy przykazania Boe, troszczycie si o przestrzeganie zwyczajw ludzkich, obmywacie dzbany, kielichy i czynicie wiele innych, podobnych rzeczy.",
+"I powiedzia im nadto: Dobrze potraficie obchodzi przykazania Boe po to, aby zachowa wasze zwyczaje.",
+"A przecie Mojesz powiedzia: Czcij ojca twego i matk twoj oraz Niech zginie ten, kto zorzeczy ojcu lub matce.",
+"A wy mwicie: Jeli kto powie ojcu lub matce: korban - co oznacza, e jako dar ju zostao zoone to, co ci si naley ode mnie - nie pozwalacie ju nic wicej zrobi dla ojca lub matki.",
+"I tak lekcewaycie sobie sowo Boe wskutek zwyczajw, ktre przekazalicie sami sobie.",
+"Czynicie zreszt wiele innych, podobnych rzeczy.",
+"A potem znw przywoa do siebie rzesze ludzi i powiedzia im: Suchajcie wszyscy i zechciejcie zrozumie: Nie czyni czowieka nieczystym to, co wchodzi do z zewntrz, lecz to, co wychodzi z czowieka, to czyni go nieczystym.",
+"Kto ma uszy do suchania, niech sucha.",
+"A gdy przyszed od ludzi do domu, Jego uczniowie pytali o znaczenie tej przypowieci.",
+"A On rzek do nich: Tak wic nawet i wy nic nie rozumiecie.",
+"Nie wiecie, e nie moe uczyni czowieka nieczystym to, co wchodzi do z zewntrz, gdy nie przenika a do jego serca, ale dostaje si do odka, a potem ju wydalane jest na zewntrz.",
+"W ten sposb uzna wszystko, co si je, za czyste.",
+"I mwi take: Nieczystym czyni czowieka to, co ze wychodzi.",
+"Z wewntrz bowiem, z serca ludzkiego pochodz ze myli, nierzd, kradziee, zabjstwa, cudzostwa, chciwo, zoliwo, podstp, wyuzdanie, zazdro, obelgi, pycha, gupota.",
+"Wszelkie to zo z wewntrz pochodzi i ono wanie czyni czowieka nieczystym.",
+"A wyruszywszy stamtd uda si w granice Tyru i Sydonu.",
+"Kiedy za wstpi do pewnego domu, chcia, eby nikt o tym nie wiedzia, lecz nie by w stanie si ukry.",
+"Zaraz bowiem dowiedziaa si o Nim kobieta, ktrej crka bya optana przez ducha nieczystego.",
+"Przysza, pada Mu do ng - a bya to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia - i prosia, eby wyrzuci zego ducha z jej crki.",
+"A On jej powiedzia: Niech wpierw najedz si dzieci; byoby przecie niesprawiedliwe zabiera chleb dzieciom i rzuca go psom.",
+"Wtedy ona odrzeka: Tak, Panie, ale przecie i szczenita ywi si pod stoem okruszynami z tego, co jedz dzieci.",
+"I powiedzia jej: Dlatego, e to powiedziaa, id: zy duch wyszed z twej crki.",
+"Wwczas wrcia do domu i zastaa dziewczynk lec na ku, ale zy duch ju z niej wyszed.",
+"A potem, wyszedszy z granic Tyru, przeszed Sydon i poprzez rodek krainy Dekapolu przyby nad Jezioro Galilejskie.",
+"Wtedy przyprowadzono guchoniemego, proszc, eby woy na rk.",
+"A On, wziwszy go na bok od tumu, woy palce w jego uszy i dotkn lin jego jzyka.",
+"Potem za, spojrzawszy w niebo, westchn i powiedzia do niego: Effetha - to znaczy: Otwrz si.",
+"I natychmiast otworzyy si jego uszy i rozwizay si wizy jego jzyka, tak e mg poprawnie mwi.",
+"A Jezus nakaza im, eby nikomu nic o tym nie mwili.",
+"Lecz im bardziej im nakazywa, tym wicej oni to rozgaszali.",
+"Peni zdziwienia mwili: Wszystko dobrze uczyni: sprawi, e gusi sysz, i niemym przywrci mow A za dni owych, gdy wielka rzesza ludzi znw bya z Nim i nie mieli co je, wezwa uczniw swoich i powiedzia do nich: al mi tego ludu!",
+"Ju bowiem trzy dni pozostaj ze Mn, a nie maj co je.",
+"Jeeli za rozpuszcz ich godnych do domu, upadn w drodze, bo niektrzy spord nich przyszli z daleka.",
+"I powiedzieli Mu na to uczniowie Jego: Jake na tym odludziu bdzie kto mg nakarmi ich chlebem?",
+"Wtedy zapyta ich: Ile chlebw macie?",
+"A oni odpowiedzieli: Siedem.",
+"Wtedy poleci ludowi usi na ziemi.",
+"I wziwszy siedem chlebw dziki czyni, ama chleb i dawa uczniom, aby go rozdzielali.",
+"I rozdali chleby ludowi.",
+"Mieli take kilka rybek.",
+"Te rwnie pobogosawiwszy, kaza rozda.",
+"Jedli tedy i nasycili si.",
+"A z uomkw, jakie pozostay, zebrali jeszcze siedem koszw.",
+"Byo za ich okoo czterech tysicy.",
+"Potem rozpuci ich.",
+"Zaraz te wstpi z uczniami swymi do odzi i przyby w okolice Dalmanuty.",
+"Wtedy nadeszli faryzeusze i zaczli rozmawia z Nim.",
+"Chcc za wystawi Go na prb, kusili Go domagajc si od Niego jakiego znaku z nieba.",
+"A On westchnwszy gboko w duszy powiedzia: Czemu to plemi szuka znaku?",
+"Zaprawd powiadam wam, i aden znak nie bdzie dany temu pokoleniu.",
+"A potem zostawiwszy ich, znowu wstpi do odzi i przeprawi si na drug Tymczasem uczniowie zapomnieli wzi ze sob chlebw.",
+"A mieli przy sobie tylko jeden chleb w odzi.",
+"On za wyda im taki oto nakaz: Bdcie uwani i strzecie si kwasu faryzeuszw i kwasu Heroda!",
+"A oni zaczli mwi midzy sob o tym, e nie mieli chleba.",
+"Jezus za, zauwaywszy to, powiedzia do nich: C tak rozprawiacie o tym, e nie macie chleba?",
+"Czy a tak otpiae s wasze serca?",
+"Majc oczy nie widzicie i majc uszy nie syszycie!",
+"Czy nie pamitacie, ile koszw napenilicie uomkami, gdy poamaem pi chlebw dla piciu tysicy ludzi?",
+"I odpowiedzieli: Dwanacie.",
+"- A kiedy poamaem siedem chlebw dla czterech tysicy ludzi, to ile koszw napenilicie uomkami?",
+"A oni powiedzieli: Siedem.",
+"Tedy rzek do nich: Czy nadal nie rozumiecie?",
+"A potem przybyli do Betsaidy, gdzie przyprowadzono do pewnego lepca, proszc, aby si go dotkn.",
+"A On wzi lepca za rk i wyprowadzi go za wie.",
+"Potem pomaza oczy jego lin, woy na swe rce i zapyta go: Czy widzisz co?",
+"A on, rozejrzawszy si, powiedzia: Patrz na ludzi i widz ich niby chodzce drzewa.",
+"A potem pooy mu jeszcze raz rce na oczy.",
+"Wtedy przejrza i zosta uzdrowiony, tak e widzia wszystko cakiem wyranie.",
+"Wtedy odesa go do domu, mwic: eby przypadkiem nie wstpowa do wsi!",
+"A potem poszed Jezus z uczniami swymi w okolice Cezarei Filipowej.",
+"Podczas drogi zapyta uczniw: Za kogo ludzie Mnie uwaaj?",
+"Odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni - za Eliasza, a jeszcze inni - za jednego z prorokw.",
+"Wtedy zapyta ich: A wy za kogo Mnie uwaacie?",
+"A Piotr odpowiadajc rzek do Niego: Ty jeste Mesjaszem!",
+"A On nakaza im, eby nikomu o Nim nie mwili.",
+"I zacz ich poucza o tym, e Syn Czowieczy bdzie musia wiele cierpie, e bdzie wzgardzony przez starszych, przez arcykapanw i uczonych w Pimie, e bdzie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie.",
+"I mwi to cakiem otwarcie.",
+"Wtedy Piotr odprowadzi Go na stron i pocz upomina.",
+"A On odwrci si i zobaczywszy swych uczniw zgromi Piotra, mwic: Odejd std, szatanie!",
+"Nie mylisz o tym, co Boe, tylko o tym, co ludzkie.",
+"A potem wezwa ku sobie lud razem ze swymi uczniami i powiedzia do nich: Jeeli kto chce i za Mn, niech si wyrzeknie siebie samego, niech wemie swj krzy i niech Mnie naladuje.",
+"Kto bowiem pragnie uratowa swoje ycie, straci je; a kto straci swoje ycie dla Mnie i dla Ewangelii, ten je ocali.",
+"Bo c pomoe czowiekowi, jeli nawet cay wiat pozyska, ale wasn dusz zatraci?",
+"C moe czowiek odda w zamian za swoj dusz?",
+"Kto tedy zaprze si Mnie i nauki mojej przed tym plemieniem wiaroomnym i grzesznym, tego rwnie Syn Czowieczy wyrzeknie si, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca wesp z anioami witymi.",
+"I mwi do nich nadto: Za- prawd powiadam wam, i niektrzy spord stojcych tu nie zaznaj mierci, dopki nie ujrz krlestwa Boego przychodzcego w mocy.",
+"A po szeciu dniach wzi Jezus ze sob Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadzi, ich tylko, na gr wysok, na osobno.",
+"I tam przemieni si wobec nich.",
+"Jego odzienie stao si tak lnico biae, e aden farbiarz na ziemi niczego nie potrafi tak wybieli.",
+"I ukaza si im Eliasz i Mojesz, rozmawiajcy z Jezusem.",
+"Wtedy Piotr odezwa si do Jezusa: Nauczycielu, dobrze, e tu jestemy; zbudujmy tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojesza jeden i dla Eliasza jeden.",
+"Nie wiedzia bowiem, co mia powiedzie, tak byli przeraeni.",
+"I oto ukaza si obok, ktry ich okrywa, a z oboku odezwa si gos: To jest Syn mj najmilszy, suchajcie Go!",
+"A gdy si nagle obejrzeli, nikogo ju nie widzieli koo siebie prcz samego Jezusa.",
+"Kiedy za schodzili z gry, nakaza im, eby nikomu nie mwili o tym, co widzieli, a Syn Czowieczy zmartwychwstanie.",
+"Zachowali tedy ten nakaz i tylko midzy sob zastanawiali si, co to znaczy: powsta z martwych.",
+"Zapytali Go wic o to, dodajc, i uczeni w Pimie twierdz, e wpierw musi przyj Eliasz.",
+"A On odpowiedzia im tak: Tak, zapewne, Eliasz przyszedszy wpierw odnowi wszystko.",
+"Lecz o Synu Czowieczym napisane jest, e bdzie musia wiele cierpie i e bdzie odrzucony!",
+"Ot powiadam wam, e Eliasz ju przyszed, lecz postpili z nim tak, jak sami chcieli, jak o nim napisane.",
+"A kiedy przyszli do uczniw, zobaczyli wielk rzesz wok nich i uczonych w Pimie, ktrzy im zadawali podstpne pytania.",
+"A gdy tylko Go zobaczyli, zdumienie ogarno wszystkich.",
+"I zbliajc si, zaczli Go pozdrawia.",
+"A On zapyta ich: O co si z nimi spieracie?",
+"I odpowiedzia Mu jeden z tumu: Nauczycielu!",
+"Oto przyprowadziem do Ciebie mojego syna, ktry jest w mocy ducha niemoty.",
+"Ten, gdy go uchwyci, ciska nim na wszystkie strony; a on pieni si wtedy, zgrzyta zbami i drtwieje.",
+"Prosiem ju Twoich uczniw, eby go wyrzucili, ale nie mogli.",
+"A On odpowiadajc im rzek: O, plemi niewierne!",
+"Jak dugo mam jeszcze przebywa wrd was?",
+"Dokde mam was jeszcze znosi?",
+"Przyprowadcie go do Mnie!",
+"I przyprowadzili go do Niego.",
+"A duch, skoro tylko ujrza Jezusa, pocz rzuca chopcem tak gwatownie, e upad na ziemi i wi si pokryty pian.",
+"Zapyta tedy Jezus jego ojca: Od jak dawna mu si to przydarza?",
+"Od dziecistwa - odpowiedzia.",
+"- Czsto wrzuca go ju nawet w ogie i do wody, eby go zgubi.",
+"Jeeli wic masz jak moc, ulituj si nad nami i dopom nam.",
+"A Jezus odpowiedzia: Jeeli masz jak moc - powiadasz?",
+"Dla tego, kto wierzy, wszystko jest moliwe.",
+"Od razu tedy ojciec chopca zawoa: Wierz, ulecz mnie z niedowiarstwa mego!",
+"Wwczas Jezus, widzc, e tum si gromadzi, rozkaza surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i guchy, rozkazuj ci, wyjd z niego i nie wracaj tu nigdy wicej!",
+"I krzyknwszy duch wyszed, rzucajc chopcem tak silnie, e ten wyglda jak nieywy.",
+"Wielu mwio nawet: umar.",
+"Lecz Jezus, wziwszy go za rk, podnis, a on wsta.",
+"Gdy Jezus wrci do domu, uczniowie pytali Go na osobnoci: Dlaczego nam nie udao si go wyrzuci?",
+"I powiedzia im: Ten rodzaj mona wyrzuci tylko modlitw i postem.",
+"A pniej, wyszedszy stamtd, szli przez Galile.",
+"Lecz On nie chcia, eby ktokolwiek o tym wiedzia.",
+"Gosi bowiem nauki uczniom swoim.",
+"I mwi im te, e Syn Czowieczy bdzie wydany w rce ludzi, e Go zabij, a On po trzech dniach zmartwychwstanie.",
+"Oni jednak nie rozumieli tych sw, ale te bali si Go pyta.",
+"I przyszli do Kafarnaum.",
+"A gdy ju weszli do domu, zapyta ich: O czym to tak rozprawialicie w drodze?",
+"Lecz oni milczeli.",
+"Spierali si bowiem midzy sob w drodze o to, ktry z nich jest najwikszy.",
+"Wtedy On usiad, zwoa do siebie Dwunastu i powiedzia im: Jeeli kto chce by pierwszym, niech si stanie ostatnim i niech wszystkim posuguje.",
+"A potem wziwszy mae dziecko postawi je porodku nich i obejmujc je ramionami, powiedzia do nich: Kto przyjmuje w imi moje takie dziecko, Mnie samego przyjmuje.",
+"Ten za, kto Mnie przyjmuje, nie Mnie przyjmuje, lecz Tego, ktry Mnie posa.",
+"Wtedy odezwa si Jan: Nauczycielu, widzielimy kogo, kto w imi Twoje wyrzuca czarty, a nie chodzi z nami.",
+"Zabronilimy mu wic, poniewa nie chodzi z nami.",
+"Lecz Jezus odpowiedzia: Nie zabraniajcie mu.",
+"Nikt bowiem spord tych, ktrzy czyni cuda w imi moje, nie bdzie tak atwo mwi le o Mnie.",
+"Jeli kto nie jest przeciwko nam, jest z nami.",
+"Ktokolwiek poda wam kubek wody do picia dlatego, e naleycie do Chrystusa, tego, zaprawd mwi wam, nie minie nagroda.",
+"A jeli kto stanie si gorszycielem jednego z tych maych, ktrzy maj wiar, to lepiej dla niego bdzie, jeli mu uwi kamie myski u szyi i wrzuc go do morza.",
+"A jeli twja wasna rka jest ci powodem do grzechu, to odetnij j.",
+"Lepiej bowiem bdzie, gdy jako jednorki wejdziesz do krlestwa ycia, ni eby mia, posiadajc obie rce, pj do pieka, w ogie, ktry nigdy nie ganie.",
+"Lub jeli twoja wasna noga jest ci powodem do grzechu, to odetnij j.",
+"Lepiej bowiem bdzie, gdy z jedn nog wejdziesz do ycia, ni eby posiadajc obie nogi mia by wrzucony do pieka.",
+"A jeli twoje wasne oko jest ci powodem do grzechu, to wyup je sobie.",
+"Lepiej bowiem bdzie, gdy z jednym okiem wejdziesz do krlestwa Boego, ni eby z dwojgiem oczu mia by wrzucony do pieka, gdzie robak ich nie umiera i ogie nie ganie.",
+"Bo kady bdzie posolony ogniem.",
+"A sl jest dobra, lecz jeli przestaje by sona, to czyme j przyprawicie.",
+"Miejcie tedy sl w samych sobie i trwajcie we wzajemnej zgodzie.",
+"A potem wyruszywszy stamtd przyby w granice Judei do okolic pooonych za Jordanem.",
+"Rzesze ludzi znw cigay ku Niemu, a On, jak to mia w zwyczaju, naucza ich.",
+"I oto przyszli do Niego faryzeusze i pragnc przychwyci Go na sowie, zapytali: Czy moe m oddali on?",
+"A On odpowiedzia rwnie pytaniem: Co wam przykaza Mojesz?",
+"Mojesz zezwoli da list rozwodowy i oddali - odpowiedzieli.",
+"Wtedy rzek do nich Jezus: To ze wzgldu na zatwardziao serc waszych napisa wam takie przykazanie.",
+"Jednake na pocztku stwarzania uczyni Bg mczyzn i kobiet.",
+"Dlatego te zostawia czowiek ojca swego i matk swoj i czy si ze sw on, aby by we dwoje jednym ciaem.",
+"Tak wic cho pozostan dwoje, bd stanowi jedno ciao.",
+"Co tedy Bg zczy, niech tego czowiek nie rozcza.",
+"A w domu uczniowie znw zapytali Go o to.",
+"I odpowiedzia im: Ktokolwiek oddaliby swoj on, a pojby inn, dopuszcza si wzgldem niej cudzostwa.",
+"Podobnie gdyby ona porzucia swego ma i polubia innego, rwnie popenia cudzostwo.",
+"Przynoszono Mu take dzieci, eby si ich dotkn, ale uczniowiepowstrzymywali przychodzcych.",
+"Widzc to Jezus obruszy si i rzek do nich: Pozwlcie dzieciom przychodzi do Mnie.",
+"Nie powstrzymujcie ich.",
+"Do takich bowiem naley krlestwo Boe.",
+"Zaprawd mwi wam: jeli kto nie przyjmie krlestwa Boego jak dziecko, nie wejdzie do.",
+"I tulc je do siebie, bogosawi, kadc na nie swe rce.",
+"A kiedy ju wyruszy w drog, przybiegszy kto upad przed Nim na kolana i pyta go: Nauczycielu dobry, co mam czyni, eby osign ycie wieczne?",
+"A Jezus powiedzia mu: Dlaczego nazywasz Mnie dobrym?",
+"Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bg.",
+"Czy znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzo, nie kradnij, nie dawaj faszywego wiadectwa, nie oszukuj, czcij swego ojca i matk?",
+"A on odpowiadajc rzek: Nauczycielu, wszystko to wypeniaem od modoci Wtedy Jezus, wejrzawszy na z mioci, powiedzia do niego: Jednego ci jeszcze brakuje: Id, sprzedaj, co masz, i rozdaj pienidze ubogim, a wtedy bdziesz mia skarb w niebie.",
+"Potem we krzy i chod za Mn!",
+"Lecz on spospnia usyszawszy te sowa i odszed zasmucony.",
+"Posiada bowiem liczne dobra.",
+"A Jezus, rozejrzawszy si dokoa, powiedzia do swoich uczniw: Jake trudno bdzie bogaczom wej do krlestwa Boego!",
+"A gdy uczniowie dziwili si Jego sowom, wtedy Jezus odpowiadajc rzek do nich po raz drugi: Dzieci, jake trudno jest wej do krlestwa Boego tym, ktrzy ca nadziej zoyli w pienidzach.",
+"atwiej jest wielbdowi przecisn si przez ucho igielne, ni bogaczowi wej do krlestwa Boego.",
+"Wtedy oni dziwili si jeszcze bardziej i mwili jeden do drugiego: Kt wobec tego bdzie zbawiony.",
+"A Jezus spojrzawszy na nich powiedzia: U ludzi jest to rzeczywicie niemoliwe, ale nie u Boga.",
+"Wszystko jest bowiem moliwe u Boga.",
+"Wwczas zacz do Niego mwi Piotr: Oto my zostawilimy wszystko i poszlimy za Tob.",
+"A Jezus odpowiadajc rzek: Nie masz nikogo, kto by opuciwszy dla Mnie i dla Ewangeii dom albo braci i siostry, albo matk, albo ojca, albo dzieci, albo pole nie otrzyma stokro tyle w tym yciu domw, braci i sistr, i matek, i dzieci, i pola wrd przeladowa - a ycia wiecznego w przyszoci.",
+"Wielu bowiem pierwszych bdzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.",
+"A kiedy zmierzali do Jerozolimy, Jezus wyprzedza ich.",
+"Dziwili si tedy, a ci, co szli za Nim, byli przeraeni.",
+"Lecz On znw wziwszy ze sob Dwunastu pocz im mwi o tym, co miao Go spotka: Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Czowieczy bdzie wydany arcykapanom i uczonym w Pimie.",
+"A ci zasdz Go na mier i wydadz poganom.",
+"I bd si ze namiewa i plu Mu w twarz, a po ubiczowaniu zabij Go.",
+"Lecz On po trzech dniach zmartwychwstanie.",
+"A oto Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, przyszli do Niego i powiedzieli: Nauczycielu, chcielibymy, eby nam uczyni to, o co Ci poprosimy.",
+"A On rzek: Co chcecie, ebym wam uczyni?",
+"I odpowiedzieli Mu: Uczy, ebymy zasiedli w chwale Twojej, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie Twojej.",
+"A Jezus odrzek na to: Nie, wiecie, czego dacie.",
+"A kielich, ktry Ja bd pi, czy potraficie wypi?",
+"Albo przyj chrzest, ktrym Ja bd chrzczony?",
+"I odpowiedzieli, Mu: Potrafimy.",
+"Lecz Jezus odrzek na to: Wprawdzie bdziecie pi kielich, ktry Ja mam pi, i chrzest, ktrym Ja mam by ochrzczony, wy rwnie przyjmiecie, lecz co do miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie, to nie jest moj rzecz da je wam.",
+"Dostan je ci, dla ktrych jest przygotowane.",
+"A pozostaych dziesiciu, gdy to usyszao, poczli aja Jakuba i Jana.",
+"Wtedy Jezus przywoa ich do siebie i powiedzia: Wiecie przecie, e ci, ktrzy uchodz za wadcw nad narodami, rzeczywicie panuj nad nimi, a ci, co wiele znacz, ci nad nimi sw wadz.",
+"Lecz nie ma tak by u was.",
+"Kto by wrd was chcia by wielkim niech bdzie waszym sug, a kto by chcia sta si pierwszym, niech bdzie niewolnikiem wszystkich.",
+"Bo i Syn Czowieczy rwnie nie przyszed po to, eby Mu suono, lecz eby suy i odda swoje ycie na okup za wielu.",
+"I tak oto weszli do Jerycha.",
+"A kiedy wychodzili z Jerycha, On, uczniowie Jego i niemaa rzesza ludzi, siedzia przy drodze Bartymeusz, syn Tymeusza, ebrak niewidomy.",
+"Syszc, e to Jezus z Nazaretu, pocz woa: Synu Dawida, Jezusie, zlituj si nade mn!",
+"Wielu upominao go, eby umilk, lecz on jeszcze goniej woa: Synu Dawida, ulituj si nade mn!",
+"Zatrzymawszy si tedy Jezus kaza przywoa go do siebie.",
+"I woali niewidomego mwic: Bd dobrej myli, chod, woa ci.",
+"A on, zrzuciwszy swj paszcz, zerwa si i przybieg do Jezusa.",
+"Powiedzia do niego Jezus: Co chcesz, ebym ci uczyni?",
+"A niewidomy odrzek: Rabbuni, ebym przejrza.",
+"Wtedy rzek mu Jezus: Id, uzdrowia ci Twoja wiara.",
+"I zaraz przejrza i ruszy za Nim w drog.",
+"A gdy si przybliyli do Jerozolimy, dochodzc do Betfage i do Betanii koo Gry Oliwnej, wtedy wysa dwu spord swoich uczniw i rzek do nich: Idcie do wsi, ktra jest przed wami.",
+"Zaraz na pocztku znajdziecie tam uwizanego osioka, na ktrym nikt z ludzi dotychczas nie zasiada.",
+"Odwicie go i przyprowadcie tu.",
+"A gdyby was kto zapyta: Co robicie?",
+"- odpowiedzcie, e Pan go potrzebuje i e zaraz odele go tu znowu.",
+"Poszli tedy i znaleli osioka uwizanego przy drzwiach na zewntrz, od ulicy.",
+"I odwizali go.",
+"A niektrzy spord stojcych tam mwili do nich: Po co odwizujecie tego osioka?",
+"A oni odpowiedzieli tak, jak nakaza im Jezus.",
+"Wtedy pozwolili im.",
+"Przyprowadzili tedy osioka do Jezusa, okryli swymi paszczami, a Jezus usiad na nim.",
+"Wielu za rozcieao swoje paszcze na drodze, podczas gdy inni rzucali zielone gazki, ktre pocinali na polu.",
+"A ci, ktrzy szli na przedzie, podobnie jak i ci, ktrzy postpowali z tyu, woali gono: Hosanna, Bogosawiony Ten, ktry przybywa w imi Pana!",
+"Krlestwo ojca naszego Dawida, ktre oto nadchodzi, niech bdzie bogosawione!",
+"Hosanna na wysokociach!",
+"I tak oto przyby do Jerozolimy i wszed do wityni.",
+"A gdy wszystko zobaczy, o pnej ju porze wyszed razem z Dwunastoma do Betanii.",
+"Dnia nastpnego za, gdy opucili Betani, uczu gd.",
+"Spostrzegszy tedy z daleka drzewo figowe okryte limi, zbliy si do niego, spodziewajc si, e, by moe, znajdzie co na nim.",
+"Lecz gdy podszed do drzewa, nie znalaz na nim nic prcz lici.",
+"A przecie czy nie by to ju czas na figi?",
+"I powiedzia do drzewa: Niech ju nikt nigdy, na wieki, nie zje z ciebie owocu!",
+"Syszeli to take uczniowie Jego.",
+"I przyszli do Jerozolimy.",
+"A gdy wszed do wityni, pocz wyrzuca tych, ktrzy tam sprzedawali i kupowali.",
+"Powywraca stoy tych, co zmieniali pienidze, i awki sprzedawcw gobi.",
+"I nie pozwoli nawet przenosi jakichkolwiek sprztw przez dziedziniec wityni.",
+"A potem tak ich naucza: Czy nie jest napisane, e dom mj jest domem modlitwy dla wszystkich narodw?",
+"A wy uczynilicie z niego jaskini zbjcw.",
+"A gdy usyszeli o tym arcykapani i uczeni w Pimie, natychmiast zaczli si zastanawia, jak by Go zgadzi.",
+"Obawiali si Go bowiem, bo cay lud zachwyca si Jego nauk.",
+"A gdy nasta wieczr, znw wyszli poza miasto.",
+"A rano przechodzc zobaczyli fig usch od samych korzeni.",
+"Wtedy Piotr przypomnia j sobie i powiedzia: Rabbi, zobacz, oto figa, ktr przekle, uscha!",
+"Jezus za odpowiadajc rzek do nich: Miejcie wiar w Boga!",
+"Zaprawd mwi wam, jeli kto powie tej grze: Powsta i rzu si do morza - i nie bdzie przy tym adnego wtpienia w jego sercu, e speni si to, czego da - to tak si stanie.",
+"Dlatego mwi wam: Wierzcie, e wszystko, o co modlc si prosicie, otrzymacie - i stanie si wam tak.",
+"A gdy zamierzacie si modli, przebaczcie sobie, jeli kto ma co przeciw komu, aeby i Ojciec, ktry jest w niebie, przebaczy wam wasze grzechy.",
+"26 I znw przyszli do Jerozolimy.",
+"A gdy obchodzi wityni, zbliyli si do Niego arcykapani, uczeni w Pimie oraz starsi i pytali Go: Jak moc to czynisz?",
+"Kto Ci da tak wadz, eby to mg czyni?",
+"A Jezus odpowiedzia im: Zadam wam i Ja jedno pytanie.",
+"Gdy Mi odpowiecie, wtedy Ja wam powiem, jak moc to czyni: Czy chrzest Jana z nieba jest, czy te pochodzi od ludzi?",
+"Odpowiedzcie Mi!",
+"A oni poczli si zastanawia midzy sob, mwic: Jeeli powiemy, e z nieba, to zapyta nas: Czemu nie uwierzylicie mu?",
+"Jeeli za powiemy, e z ludzi, to...",
+"I ogarnia ich lk przed ludem, bo wszyscy uwaali Jana za proroka.",
+"Odpowiedzieli tedy Jezusowi: Nie wiemy.",
+"Wwczas rzek im Jezus: Wobec tego i Ja wam nie powiem, jak moc to czyni.",
+"A potem zacz do nich mwi w przypowieciach: Pewien czowiek zaoy sobie winnic: ogrodzi j potem, wykopa d na pras i zbudowa wie.",
+"Potem wynaj j dzierawcom, a sam wyjecha.",
+"Gdy nadszed czas, posa do dzierawcw swego sug, eby odebra nalen mu cz plonw.",
+"A oni pochwycili go, pobili i odesali z niczym.",
+"Posa tedy do nich ponownie innego sug.",
+"Ale i tego, poraniwszy w gow, obrzucili obelgami.",
+"Wwczas posa jeszcze innego, lecz tego zabili.",
+"A spord wielu innych - jednych pobili, drugich pozabijali.",
+"Mia jeszcze jednego, ukochanego syna.",
+"Posa wreszcie i jego do nich mwic sobie: Uszanuj przynajmniej mojego syna.",
+"Tymczasem dzierawcy tak postanowili midzy sob: On jest dziedzicem!",
+"Chodcie, zabijemy go, to dziedzictwo nam przypadnie.",
+"Pochwycili go tedy, zabili i wyrzucili poza granic.",
+"C tedy uczyni im waciciel winnicy?",
+"Przyjdzie, wytraci tych dzierawcw i odda winnic innym.",
+"Czy nie czytalicie tych oto sw Pisma: Kamie odrzucony przez budujcych sta si kamieniem wgielnym; jest to dzieo Pana i wydaje si przedziwne oczom naszym.",
+"I zastanawiali si, jak by Go pojma, lecz bali si tumu.",
+"Wiedzieli przecie, e to do nich mwi w tej przypowieci.",
+"I pozostawiwszy Go, odeszli.",
+"I posali do Niego kilku spord faryzeuszy i herodianw, aby Go pochwycili na sowie.",
+"Przyszedszy tedy powiedzieli do Niego: Nauczycielu, wiemy, e jeste prawdomwny, nie zaley Ci na nikim i nie dbasz o wzgldy ludzkie, lecz kierujc si prawd, uczysz drogi Boej.",
+"Wolno paci cesarzowi podatek czy nie?",
+"Mamy go paci czy nie paci?",
+"A On, rozpoznawszy ich obud, powiedzia: Czemu Mnie kusicie?",
+"Przyniecie Mi denara, niech zobacz.",
+"I przynieli Mu.",
+"Wtedy ich zapyta: Czyja to podobizna i napis?",
+"I powiedzieli: Cesarza.",
+"Tedy im rzek na to: Oddajcie wic, co jest cesarza, cesarzowi, a co jest Boskiego - Bogu.",
+"Wtedy Go podziwiali.",
+"I przyszli do Niego saduceusze, ci, ktrzy twierdz, e nie ma zmartwychwstania, i pytali Go mwic: Mojesz napisa nam tak: Jeeli umrze bezdzietnie czyj brat, zostawiajc on, to jego brat winien poj j za on i zrodzi potomstwo swojemu bratu.",
+"Ot byo raz siedmiu braci.",
+"Pierwszy wzi on i umar nie zostawiwszy potomstwa.",
+"Potem wzi j drugi, rwnie umar i te nie zostawi potomstwa; podobnie trzeci.",
+"I w ten sposb brao j za on siedmiu, lecz nie zostawio potomstwa.",
+"Ostatecznie po wszystkich zmara take i kobieta.",
+"Ktrego z tych bdzie on w chwili zmartwychwstania, gdy z grobu powstan?",
+"Siedmiu przecie miao j za on?",
+"A Jezus odpowiadajc im rzek: Czy nie dlatego bdzicie, e nie znacie ani Pisma, ani mocy Boej ?",
+"Kiedy zmartwychwstan, nie bd si ani eni, ani za m wychodzi, lecz bd jak anioowie w niebie.",
+"A o umarych, e zmartwychwstan, czy nie czytalicie w ksidze Mojesza, w zwizku z owym krzakiem, jak to mu Bg oznajmi mwic: Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba?",
+"Bg nie jest Bogiem umarych, lecz ywych.",
+"Jestecie tedy w wielkim bdzie.",
+"A oto jeden z uczonych w Pimie, syszc, jak Go wypytywali i jak On trafnie im odpowiada, zapyta Go, jakie przykazanie jest pierwsze ze wszystkich.",
+"A Jezus odpowiedzia: Pierwsze przykazanie pord wszystkich innych jest to: Suchaj, Izraelu, Pan, Bg nasz, jest jedynym Panem.",
+"Bdziesz miowa Pana Boga twego caym sercem twoim, ca dusz twoj, caym twoim umysem i wszystkimi siami twymi.",
+"A oto drugie: Bdziesz miowa bliniego twego jak siebie samego.",
+"Nie ma przykazania, ktre byoby wiksze od tych.",
+"A uczony w Pimie powiedzia: Dobrze, Nauczycielu, susznie powiedziae, e jest tylko Jeden Bg i e nie ma innego prcz Niego.",
+"I e miowa Go caym sercem, caym umysem, ca dusz i wszystkimi siami, a bliniego jak siebie samego - to znaczy o wiele wicej ni wszystkie caopalenia i ofiary.",
+"Widzc tedy Jezus, e rozsdnie odpowiedzia, rzek do niego: Jeste niedaleko od krlestwa Boego.",
+"I nikt ju nie mia odwagi zadawa Mu pyta.",
+"Jezus, uczc w wityni, zapyta: Jakim sposobem mog uczeni w Pimie utrzymywa, e Mesjasz jest synem Dawida?",
+"Przecie sam Dawid powiedzia w Duchu witym: Rzek Pan do Pana mego, zasiadaj po prawicy mojej, a zo twoich nieprzyjaci jako podnek pod twoje stopy.",
+"Jeeli wic Dawid nazywa Go Panem, to jake On moe by synem Dawida?",
+"A wielka rzesza chtnie Mu si przysuchiwaa.",
+"I mwi im te w swym nauczaniu: Strzecie si uczonych w Pimie!",
+"Lubi oni przechadza si w dostojnych szatach, odbiera pozdrowienia na rynku, zasiada na pierwszych krzesach w synagogach i zajmowa najgodniejsze miejsca na ucztach.",
+"Objadaj oni domy wdw, przecigajc dla pozorw swoje modlitwy.",
+"Spotka ich tym surowsza kara.",
+"Siedzc naprzeciw skarbony, przypatrywa si, jak lud wrzuca do skarbony monety.",
+"Wielu bogatych wrzucao duo.",
+"A gdy przysza pewna uboga wdowa, wrzucia dwa mae pieniki, to jest jeden grosz.",
+"Wtedy, przywoawszy swoich uczniw, rzek im: Zaprawd powiadam wam, e ta uboga wdowa wrzucia wicej ni wszyscy, ktrzy wkadali do skarbony.",
+"Wszyscy bowiem dawali z tego, co im zbywao, a ona ze swego ubstwa oddaa wszystko, co miaa, cae swoje utrzymanie.",
+"A kiedy wychodzi ze wityni, rzek do jeden z Jego uczniw: Nauczycielu, popatrz, co za kamienie, jakie konstrukcje!",
+"Jezus za odpowiadajc na to rzek: Widzisz te ogromne budowle?",
+"Nie pozostanie z nich ani jeden kamie na kamieniu, wszystko bdzie zwalone.",
+"A kiedy siedzia na Grze Oliwnej, naprzeciw wityni, pytali Go Piotr, Jakub, Jan i Andrzej, gdy znaleli si na osobnoci: Powiedz nam, kiedy si to stanie i jaki bdzie znak, e si to wszystko ju zaczyna spenia?",
+"A Jezus, odpowiadajc im pocz mwi: Uwaajcie, eby was kto nie uwid; przyjdzie bowiem rzekomo w imi moje wielu takich, ktrzy bd mwi, e to Ja jestem.",
+"I oszukaj wielu.",
+"A kiedy usyszycie o wojnach i o wieciach z wojen, nie poddawajcie si przeraeniu.",
+"Musi to nastpi, ale to jeszcze nie bdzie oznacza koca.",
+"Powstanie bowiem nard przeciwko narodowi i krlestwo przeciwko krlestwu.",
+"Bd te miejscami trzsienia ziemi i gd.",
+"I to bdzie pocztek uciskw.",
+"A wy uwaajcie na samych siebie: bd was bowiem wodzi po sdach i biczowa w synagogach.",
+"Ka wam rwnie stawa przed namiestnikami i przed krlami z mego powodu, abycie wobec nich dawali wiadectwo.",
+"Przedtem jednak musi by goszona Ewangelia wszystkim narodom.",
+"A gdy was bd prowadzi na skazanie, nie martwcie si o to, co bdziecie mwili.",
+"Mwcie to, co wam bdzie dane w owej chwili.",
+"To nie wy bdziecie mwili, lecz Duch wity.",
+"Brat bdzie bowiem wydawa na mier wasnego brata, a ojciec syna.",
+"Dzieci bd wystpowa przeciwko rodzicom, zabijajc ich.",
+"Z powodu mojego imienia bdziecie znienawidzeni przez wszystkich.",
+"A kto wytrwa do koca, bdzie zbawiony.",
+"A kiedy ujrzycie brzydot spustoszenia tam, gdzie nie powinno jej by - kto to czyta, niech zrozumie.",
+"Wwczas ci, ktrzy s w Judei, niech uciekaj w gry.",
+"A kto bdzie na dachu, niech nie zstpuje do domu i nie wchodzi do wntrza, eby co zabra.",
+"Ten za, kto bdzie na polu, niech nie wraca do domu, eby zabra ubranie.",
+"Biada te w owe dni brzemiennym i karmicym.",
+"Wy za mdlcie si, eby to wszystko nie przydarzyo si w zimie.",
+"Bd to bowiem dni takich utrapie, jakich od pocztku wiata, ktry zosta stworzony przez Boga, nie byo dotd i w przyszoci nie bdzie.",
+"A gdyby Pan nie skrci tych dni, nikt by nie ocala.",
+"Lecz ze wzgldu na wybranych bd skrcone dni owe.",
+"Jeliby wam tedy kto powiedzia: Oto tu jest Mesjasz albo tam, nie wierzcie.",
+"Powstan bowiem faszywi mesjasze i faszywi prorocy i bd okazywa znaki i czyni rzeczy niezwyke, aby uwie, jeliby to byo moliwe nawet wybranych.",
+"Miejcie si wic na bacznoci.",
+"Oto przepowiedziaem wam wszystko.",
+"Lecz w dni owe, po wspomnianym ju ucisku, soce si zami i ksiyc przestanie wieci, i gwiazdy poczn spada, a moce, ktre s na niebie, bd poruszone.",
+"Wtedy te ujrz Syna Czowieczego przychodzcego w obokach z wielk moc i w majestacie.",
+"Wwczas pole swoich aniow i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron wiata, od kracw ziemi a do szczytw nieba.",
+"Wycignijcie te nauk z podobiestwa do drzewa figowego: gdy gazie jego staj si ju soczyste i wypuszczaj licie, poznajecie, e zblia si lato.",
+"Ot podobnie i wy: gdy zobaczycie, e si to wszystko dzieje, wiedzcie, e jest blisko, e ju we drzwiach.",
+"Zaprawd mwi wam, nie przeminie to pokolenie, nim si to wszystko stanie.",
+"Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje nie przemin.",
+"O dniu za owym albo o godzinie nikt nie wie: ani anioowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.",
+"Miejcie si na bacznoci, czuwajcie, bo nie wiecie kiedy przyjdzie ten czas.",
+"Rzecz ma si bowiem tak jak z czowiekiem, ktry wyjechawszy, zostawi swj dom, powierzajc piecz nad wszystkim swoim sugom, z ktrych kademu wyznaczy wasne zajcie, a odwiernemu kaza czuwa.",
+"Czuwajcie tedy, bo nie wiecie, kiedy pan domu nadejdzie: pnym wieczorem, o pnocy czy wraz z pianiem koguta, czy rano, bo moe si zdarzy, e przychodzc niespodziewanie, zastanie was picych.",
+"A to, co wam mwi, mwi wszystkim: Czuwajcie!",
+"Po dwu dniach miaa by Pascha i wito Przanikw.",
+"I przemyliwali arcykapani oraz uczeni w Pimie, jak uj Go podstpnie i zabi.",
+"Mwili sobie tak: Byle nie w wito, eby czasem nie doszo do wzburzenia wrd ludu.",
+"A kiedy by w Betanii i w domu Szymona Trdowatego siedzia przy stole, przysza pewna kobieta z naczyniem alabastrowym, penym czystego cennego olejku nardowego.",
+"A gdy rozbia alabaster i wylaa olejek na Jego gow, niektrzy oburzajc si szemrali midzy sob: Po co zmarnowano taki kosztowny olejek?",
+"Mona byo przecie sprzeda go za wicej ni trzysta denarw, a pienidze rozda ubogim.",
+"I szemrali przeciwko kobiecie.",
+"A Jezus powiedzia: Zostawcie j w spokoju; dlaczego jej dokuczacie?",
+"Przecie ona wywiadczya Mi dobrodziejstwo.",
+"Ubogich zawsze macie midzy sob i kiedy tylko chcecie moecie im dobrze czyni.",
+"A Mnie nie zawsze macie.",
+"Ona uczynia, co moga; zawczasu ju namacia moje ciao przygotowujc je na pogrzeb.",
+"Zaprawd mwi wam, e gdzie tylko bdzie goszona Ewangelia, na caym wiecie, bd rwnie opowiada na jej pamitk, i o tym, co ona uczynia.",
+"Wtedy Judasz Iskariota, jeden z Dwunastu, odszed do arcykapanw, aby Go im wyda.",
+"A oni na wie o tym bardzo si ucieszyli i przyrzekli mu da pienidze.",
+"A on zastanawia si, jak by Go wyda.",
+"W pierwszy za dzie Przanikw, kiedy ofiarowano Pasch, powiedzieli do Niego uczniowie: Gdzie chcesz, ebymy Ci przygotowali spoywanie Paschy?",
+"Wwczas On posa dwch swoich uczniw i powiedzia im: Idcie do miasta.",
+"Po drodze wyjdzie naprzeciw wam pewien czowiek z dzbanem wody.",
+"Idcie za nim.",
+"A tam, gdzie on wejdzie, powiedzcie wacicielowi domu tak: Nauczyciel pyta: Gdzie jest moja gospoda, w ktrej mgbym spoy Pasch z moimi uczniami?",
+"Wtedy on wam pokae miejsce gdzie mona bdzie zasi do jedzenia do obszerne, przystrojone ju i gotowe.",
+"Tam przygotujcie dla nas Pasch.",
+"Poszli tedy uczniowie Jego i przyszli do miasta; znaleli wszystko tak, jak im powiedzia; i przygotowali Pasch.",
+"A gdy nasta wieczr, przyszed z Dwunastoma.",
+"Gdy zajli miejsca i ju jedli, powiedzia Jezus: Zaprawd mwi wam, e jeden z was, jedzc ze Mn, zdradzi Mnie.",
+"A oni zaczli si smuci i pyta jeden po drugim: Czy to ja?",
+"Wtedy im odpowiedzia: Jeden z Dwunastu, ten, ktry wyciga ze Mn rk ku misie.",
+"Syn Czowieczy odchodzi, tak jak jest o Nim napisane, lecz biada temu czowiekowi, przez ktrego Syn Czowieczy bdzie wydany.",
+"Lepiej by byo temu czowiekowi nie narodzi si wcale.",
+"A kiedy jedli, Jezus wzi chleb, pobogosawi go, poama i rozda im mwic: Bierzcie, to jest moje ciao.",
+"Potem wzi kielich i dziki czynic dawa im.",
+"I pili z niego wszyscy.",
+"I powiedzia do nich: To jest moja krew, krew Przymierza, ktra bdzie wylana za wielu.",
+"Zaprawd mwi wam, e ju nie bd pi z owocu winnego krzewu a do owego dnia, w ktrym wypij nowy kielich w krlestwie Boym.",
+"A kiedy odpiewano hymn, wyszli na Gr Oliwn.",
+"Wtedy Jezus powiedzia do nich: Wszyscy zachwiejecie si wskutek tego, co spotka Mnie.",
+"Napisane jest bowiem: Uderz pasterza i rozprosz si owce.",
+"Lecz kiedy powstan, pjd przed wami do Galilei.",
+"A Piotr odrzek Mu na to: Choby i wszyscy si zachwiali - ja nie.",
+"Wwczas odpowiedzia mu Jezus: Zaprawd mwi ci, e dzi, tej wanie nocy, zanim kur dwa razy zapieje, wanie ty trzy razy si Mnie zaprzesz.",
+"Lecz on jeszcze uporczywiej powtarza: Chobym mia umrze z Tob, nie zapr si Ciebie.",
+"Podobnie zreszt mwili wszyscy.",
+"A gdy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, powiedzia swoim uczniom: Zostacie tu, dopki bd si modli.",
+"Potem wzi ze sob Piotra, Jakuba i Jana.",
+"Sam pocz dre i ogarna Go trwoga.",
+"I powiedzia do nich: Smutna jest dusza moja a do mierci.",
+"Zostacie tu i czuwajcie.",
+"A kiedy odszed troch, upad na ziemi i modli si, aby, jeli to moliwe, mina Go ta godzina.",
+"I mwi: Abba, Ojcze!",
+"Ty wszystko moesz!",
+"We wic ode Mnie ten kielich, lecz niech si stanie nie to, czego Ja chc, ale to, czego Ty pragniesz.",
+"A gdy wrci, znalaz ich we nie pogronych.",
+"Powiedzia tedy do Piotra: Szymonie, ty pisz?",
+"Nie moge czuwa przez jedn godzin?",
+"Czuwajcie i mdlcie si, abycie nie popadli w pokus, bo duch jest wprawdzie peen gorliwoci, ale ciao sabe.",
+"A potem odszed i modli si tymi samymi sowami A gdy wrci, znw zasta ich, jak spali.",
+"Senne bowiem byy ich oczy.",
+"I nie wiedzieli, co Mu odpowiedzie.",
+"Przyszedszy za po raz trzeci, powiedzia im: pijcie ju i odpoczywajcie.",
+"Dosy ju.",
+"Nadesza godzina: Oto Syn Czowieczy bdzie wydany w rce grzesznikw.",
+"Wstacie, chodmy, zblia si bowiem ju mj zdrajca.",
+"A gdy On jeszcze to mwi, nadszed Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim tum cay, wysany przez arcykapanw, uczonych w Pimie i starszych, z mieczami i z kijami.",
+"A zdrajca da im znak mwic: To jest Ten, ktrego ja pocauj.",
+"Bierzcie Go i prowadcie ostronie.",
+"A gdy tylko nadeszli, natychmiast zbliy si do Niego i powiedzia: Rabbi!",
+"I pocaowa Go.",
+"A tamci od razu rzucili si na Niego z rkami i obezwadnili Go.",
+"Jeden za spord obecnych tam chwyci za miecz i uderzy sug najwyszego kapana, odcinajc mu ucho.",
+"Jezus za powiedzia do nich: Jak na zbja wyszlicie z mieczami i z kijami, eby Mnie pochwyci.",
+"A przecie co dzie byem wrd was w wityni, uczc was, i nie pojmalicie Mnie.",
+"Lecz Pismo musi si wypeni.",
+"Wtedy uczniowie, zostawiwszy Go, wszyscy uciekli.",
+"Pewien za modzieniec, ktry szed za Nim majc na sobie tylko nakrycie z ptna, gdy go pochwycono, zostawi ptno i uciek im nagi.",
+"A kiedy przyprowadzili Jezusa do najwyszego kapana, zebrali si wszyscy kapani i starsi, i uczeni w Pimie.",
+"Piotr za szed z Nim z daleka a do wewntrznego dziedzica domu najwyszego kapana.",
+"A potem, usiadszy razem ze sucymi, grza si przy ogniu.",
+"A najwysi kapani z ca Wysok Rad szukali jakiego wiadectwa przeciwko Jezusowi, by mc Go zgadzi, ale nie znaleli.",
+"I byo nawet wielu, ktrzy faszywie zeznawali przeciw Niemu, ale nie byo zgodnoci midzy ich zeznaniami.",
+"Wreszcie wstali jacy wiadkowie i poczli zeznawa przeciwko Niemu faszywie mwic: Syszelimy, jak mwi: Zburz t wityni uczynion rkami ludzkimi i w cigu trzech dni postawi inn, zbudowan nie rkami ludzkimi.",
+"I te nie byo zgodne ich zeznanie.",
+"Wtedy najwyszy kapan, stanwszy na rodku, zapyta Jezusa: Nic nie odpowiadasz na to, co Ci zarzucaj?",
+"A On milcza, nie odpowiadajc wcale.",
+"Wtedy najwyszy kapan znw Go zapyta: Czy Ty jeste Mesjaszem, Synem Bogosawionego?",
+"A Jezus odpowiedzia: Tak, jestem!",
+"Zobaczycie take Syna Czowieczego, ktry zasiada po prawicy Wszechmogcego i przychodzi w obokach niebieskich.",
+"Wtedy arcykapan, rozdzierajc swoje szaty, powiedzia: Czy jeszcze potrzebni nam wiadkowie?",
+"Syszelicie przecie blunierstwo: Co si wam wydaje?",
+"A oni wszyscy uznali, e winien jest mierci.",
+"Wwczas niektrzy poczli plu na Niego i zakrywajc Mu twarz i bijc Go piciami, mwili: Prorokuj!",
+"Rwnie i sudzy bili Go po twarzy.",
+"A gdy Piotr by na dole, na dziedzicu paacowym, przysza tam jedna ze sucych najwyszego kapana.",
+"Zobaczya Piotra grzejcego si przy ognisku i przyjrzawszy si mu, powiedziaa: I ty bye z Jezusem z Nazaretu.",
+"Lecz on zaprzeczy mwic: Nie znam ci i wcale nie wiem, o czym mwisz.",
+"I wyszed sam na zewntrz, a wtedy wanie kur zapia.",
+"A gdy zaraz potem zobaczya go jaka suca, zacza mwi do stojcych obok: I on jest jednym z nich.",
+"A on zaprzeczy po raz drugi.",
+"Chwil potem ci, ktrzy stali tam, zaczli mwi do Piotra: Ty rzeczywicie naleysz do nich; jeste przecie Galilejczykiem.",
+"A on pocz si zaklina i przysiga mwic: Wcale nie znam tego Czowieka i nie wiem, o czym mwicie.",
+"I w tym momencie kur zapia po raz drugi.",
+"A Piotr przypomnia sobie sowa Jezusa: Zanim kur dwa razy zapieje, ty zaprzesz si Mnie trzy razy.",
+"I zacz paka.",
+"I natychmiast wczesnym rankiem najwysi kapani razem ze starszymi, z uczonymi w Pimie i z ca Rad powzili uchwa; zwizawszy Jezusa odprowadzili Go i wydali Piatowi.",
+"A Piat zapyta Go: Czy Ty jeste krlem ydowskim?",
+"A On odpowiadajc mu rzek: Jest, jak mwisz.",
+"A kapani wysuwali przeciw Niemu wiele zarzutw.",
+"Piat za zapyta Go po raz drugi, mwic: Nic nie odpowiadasz?",
+"Widzisz, ile Ci zarzucaj?",
+"Lecz Jezus nic ju nie odpowiedzia, tak e a dziwi si Piat.",
+"A na kade wito wypuszcza im zwykle jednego z winiw, tego, o ktrego prosili.",
+"By wwczas niejaki Barabasz, uwiziony wsplnie z rebeliantami, ktrzy podczas rozruchw dokonali jakiego zabjstwa.",
+"A gdy tum pojawi si i poczto domaga si tego, co zwyk by zawsze czyni, wtedy Piat zapyta ich: Czy chcecie, ebym wam uwolni krla ydowskiego?",
+"Wiedzia bowiem, e najwysi kapani wydali Go kierujc si zawici.",
+"Ale arcykapani podburzyli tum, eby im wypuci raczej Barabasza.",
+"Zapyta ich tedy Piat ponownie: A c chcecie, bym uczyni z tym, ktrego nazywacie krlem ydowskim?",
+"A oni zawoali ju po raz drugi: Ukrzyuj Go!",
+"A c On zego uczyni?",
+"- zapyta ich Piat.",
+"Lecz oni jeszcze goniej krzyczeli: Ukrzyuj Go!",
+"Chcc tedy uczyni zado ludowi, Piat wypuci im Barabasza, a Jezusa, poleciwszy ubiczowa, wyda na ukrzyowanie.",
+"Przyprowadzili Go tedy onierze na wewntrzny dziedziniec, czyli do pretorium, i zwoali tam ca kohort.",
+"Potem odziali Go w purpur i upltszy z cierni koron woyli Mu na gow.",
+"I zaczli Go tak oto pozdrawia: Witaj, krlu ydowski!",
+"Bili Go przy tym trzcin po gowie, pluli na i przyklkajc przed Nim oddawali Mu cze.",
+"A gdy ju skoczyli si ze naigrawa, zdarli z Niego purpur i przyodziali Go w Jego wasne szaty.",
+"Potem wyprowadzili Go na ukrzyowanie.",
+"I zmusili przechodzcego przypadkiem - wraca z pola - niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, eby nis Jego krzy.",
+"I tak przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota co oznacza: Miejsce Czaszki.",
+"A do picia podawali Mu wino z mirr.",
+"Ale nie przyj.",
+"Ukrzyowawszy Go, podzielili jego odzienie, rzucajc przy tym losy by rozstrzygn, co kto ma wzi.",
+"Bya za godzina trzecia.",
+"I tak oto ukrzyowali Go.",
+"By te napis wyjaniajcy Jego win: Krl ydowski.",
+"Ukrzyowano razem z Nim dwu przestpcw, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie.",
+"I tak oto wypenio si Pismo, ktre mwi: I zaliczono Go pomidzy zoczycw.",
+"Przechodzcy przed krzyem przeklinali Go i potrzsali gowami, krzyczc: Ej, Ty, ktry burzysz wityni i w cigu trzech dni stawiasz j na nowo, ratuj siebie samego, zstp z krzya!",
+"Podobnie te i arcykapani, drwic z Niego, mwili do uczonych w Pimie: Innych zbawia, a siebie samego nie moe ocali.",
+"Mesjasz!",
+"Krl Izraela!",
+"Niech zstpi teraz z krzya, ebymy zobaczyli, to uwierzymy.",
+"Ubliali Mu nawet ci, ktrzy byli razem z Nim ukrzyowani.",
+"A o godzinie szstej ciemnoci ogarny ca ziemi i trway ado godziny dziewitej.",
+"O godzinie dziewitej Jezus zawoa wielkim gosem: Eloi, Eloi, lamma sabachtani!",
+"to znaczy: Boe mj, Boe mj, czemu Mnie opuci.",
+"A niektrzy spord stojcych tam syszc te sowa, mwili: Oto Eliasza woa.",
+"Potem podbieg kto, nasyci octem gbk i umocowawszy j na trzcinie, poda Mu do picia, mwic przy tym: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, eby Go zdj z krzya.",
+"A Jezus, zawoawszy dononym gosem, skona.",
+"Wtedy zasona w wityni rozdara si na dwie czci - od gry a do dou.",
+"A setnik, ktry sta naprzeciw, widzc, e tak skona, rzek: Ten Czowiek by naprawd Synem Boym.",
+"Byy tam rwnie kobiety przypatrujce si wszystkiemu z daleka; midzy innymi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Jzefa oraz Salome.",
+"Gdy Jezus przebywa w Galilei, towarzyszyy Mu i suyy pomoc.",
+"Byo te wiele innych, ktre przyszy z Nim do Jerozolimy.",
+"A gdy ju zmierzch zapad, poniewa by to dzie Przygotowania to znaczy przeddzie szabatu, przyszed Jzef z Arymatei, ktry by powanym czonkiem Rady i sam oczekiwa na krlestwo Boe, uda si miao do Piata i poprosi go o ciao Jezusa.",
+"Piat za zdziwi si, e ju umar, po czym wezwa setnika i pyta go, czy rzeczywicie ju umar.",
+"Otrzymawszy zapewnienie od setnika, wyda Jzefowi ciao.",
+"A Jzef kupi ptno i zdjwszy ciao owin je i zoy w grobowcu, ktry by wykuty w skale.",
+"Potem umieci kamie u wejcia do grobowca.",
+"Maria Magdalena za i Maria matka Jzefa patrzyy, gdzie zosta pooony.",
+"A gdy ju min szabat, wtedy Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome kupiy wonnoci, eby pj i namaci Jezusa.",
+"Wczesnym rankiem w pierwszy dzie tygodnia, gdy ju wzeszo soce, przyszy do grobowca.",
+"I mwiy sobie: Kto nam odwali kamie od wejcia do grobowca?",
+"Lecz oto spojrzawszy zobaczyy kamie ju odsunity; by bardzo wielki.",
+"A gdy weszy do grobowca i zobaczyy modzieca siedzcego z prawej strony w biaej szacie, osupiay z przeraenia.",
+"Lecz on rzek do nich: Nie bjcie si!",
+"Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyowanego?",
+"Wsta, nie ma Go ju tu.",
+"Oto miejsce, gdzie by zoony...",
+"Ale wy idcie i doniecie uczniom Jego oraz Piotrowi, e uda si przed wami do Galilei.",
+"Tam Go zobaczycie, tak jak wam to zapowiedzia.",
+"A one, wyszedszy, ucieky od grobowca.",
+"Ogarno je bowiem zdumienie i trwoga.",
+"I nic nikomu nie powiedziay, bo si bay.",
+"Pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Zmartwychwstay ukaza si Marii Magdalenie, tej, z ktrej wyrzuci siedem zych duchw.",
+"A ona posza i opowiedziaa wszystko Jego towarzyszom, ktrzy byli pogreni w smutku i zach.",
+"Tymczasem oni, suchajc o tym, e yje i e ona Go widziaa, nie chcieli wierzy.",
+"A potem ukaza si, ju w innej postaci, dwom spord nich, gdy szli na wie.",
+"I ci, powrciwszy, opowiedzieli wszystko pozostaym.",
+"Ale i im nie uwierzyli.",
+"I wreszcie ukaza si Jedenastu, kiedy ci byli u stou, i zgani ich brak wiary oraz zatwardziao serca, e nie wierzyli tym, ktrzy widzieli Go zmartwychwstaego.",
+"I powiedzia im: Idc na cay wiat gocie Ewangeli wszystkiemu stworzeniu.",
+"Kto uwierzy i ochrzci si, bdzie zbawiony, kto za nie uwierzy, bdzie potpiony.",
+"A oto znaki, ktre bd towarzyszy tym, co uwierz: W imi moje bd wyrzuca ze duchy; bd mwi nowymi jzykami; bra bd do rk we, a jeliby nawet jak trucizn wypili, nic im nie zaszkodzi; bd wkada rce na chorych, a ci poczuj si dobrze.",
+"Powiedziawszy to Pan Jezus zosta wzity do nieba i zasiad po prawicy Boga.",
+"Oni za poszli nauczajc wszdzie.",
+"A Pan wspomaga ich i umacnia ich nauk znakami, ktre im towarzyszyy."])
+
+
+})
+}