summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* needs more cow bellHEADmasterdzikie drożdże2013-10-242-40/+33
* tunningdzikie drożdże2013-10-241-28/+23
* More ignoredzikie drożdże2013-10-242-22/+139
* I know what I am doing. Trust me.dzikie drożdże2013-10-132-29/+30
* that coulda been baddzikie drożdże2013-10-071-0/+6
* ??! what the ...dzikie drożdże2013-10-031-4/+15
* I'll explain this when I'm sober .. or revert itdzikie drożdże2013-10-031-15/+32
* To those I leave behind, good luck!dzikie drożdże2013-08-092-45/+92
* grrrrdzikie drożdże2013-08-091-0/+77
* Stephen rebase plx?dzikie drożdże2013-08-091-4/+3
* oopsdzikie drożdże2013-08-081-7/+1
* Obligatory placeholder commit messagedzikie drożdże2013-08-081-48/+35
* Somebody set up us the bomb.dzikie drożdże2013-08-081-2/+2
* add actual wordsdzikie drożdże2013-08-081-19/+113
* new file: yt_thingiedzikie drożdże2013-07-221-0/+52