summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bin/app.pl
blob: 8149913b7e92223eadf9b7a5d6a034fedd615cfc (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
#!/usr/bin/env perl
use warnings;
use strict;

use Dancer;
use Dancer::Session::Simple;
use DBI;
use Time::localtime;
use LWP::UserAgent;

my $dbfile = 'ksiazki.db';
my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite:dbname=$dbfile", "", "");

my ($year,$mon,$mday,$hour,$min,$sec);
$year = localtime->year() + 1900;
$mon = localtime->mon() +1 ; #Miesiace zaczynamy liczyc od 1, a nie od 0, wiec zeby styczen mial numer 1 dodajemy 1
$mday = localtime->mday();
$hour = localtime->hour();
$min = localtime->min();
$sec = localtime->sec();

get '/' => sub
{
	my $sth = $dbh->prepare("select * from ksiazki;") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
	$sth->execute() or die "Nie mozna wykonac zapytania";
	my @result;
	(@result)=@{$sth->fetchall_arrayref} or die "blad przy pobieraniu danych";
	
	#   |kolejne rekordy|kolejne pola rekordow
	#return ${$result[2]}[4];	
	
	template 'main_page.tt',
	{
		'table' => \@result
	}
};

get '/req/:book' => sub
{
	#TODO:Zamienic if'y na odpowiednie zapytania sql
	my ($id,$who) = split (/,/,params->{book});
	my $sth=$dbh->prepare("select can_borrow from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
	$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
	my $can_borrow = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych"; #Uwaga w or die... moze byc potencjalny blad!!!
	
	$sth=$dbh->prepare("select reserved from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";	
	$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
	my $reserved = $sth->fetchrow_array;
	
	if ($can_borrow == 1 && $reserved == 0) 
	{
		my $sth=$dbh->prepare("select who from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
		$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
		my $who_from_base = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
		my $when_borrow='wzieta: ';
		
		if ($who_from_base ne 'nikt') #Jesli jest zapisane, ze ksiazka jest wzieta przez kogos, to znaczy ze teraz zostaje zwrocona
		{
			$who='nikt';
			$when_borrow='zwrocona: ';
		}
		
		$when_borrow = $when_borrow."$hour:$min:$sec, $mday $mon $year";
		
		$sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=?,comment=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
		$sth->execute($who,$when_borrow,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
		return 0;
	}
	
	elsif ($reserved == 1)
	{
		return "Ksiazka jest zarezerwowana, nie mozna jej wypozyczyc";
	}
	
	else
	{
		return 1;
	}
};

post '/res' => sub #do zrobienia, rezerwacja
{
	#return params->{book_id};
	if (session('user'))
	{
		my $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set reserved=1,who=?,comment='zarezerwowana:$hour:$min:$sec, $mday $mon $year' where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
		my $user=session('user');
		my $book=params->{book_id};
		$sth->execute($user,$book) or die "Nie mozna wykonac";
		return "Zarezerwowano ksiazke";
	}
	else
	{
		return "Zaloguj sie, aby rezerwowac ksiazki";
	}
};


get '/login' => sub
{
	template 'login.tt',
	{
	}
};

get '/logout' => sub
{
	session->destroy;
};

post '/login' => sub
{
	my $user=params->{user};
	my $password=params->{password};
	
	my $ua = LWP::UserAgent->new;
	$ua->agent('Biblioteka Warszawskiego Hackerspace\'u');
	my $req = HTTP::Request->new(POST => 'https://auth.hackerspace.pl');

	$req->content_type('application/x-www-form-urlencoded');
	$req->content("login=$user&password=$password");

	my $res = $ua->request($req);
	if ($res->is_success)
	{
		if ($res->content eq 'OK')
		{
			session user => $user;
			return "Zalogowany jako $user";
		}
		else
		{
			return 'Zly login lub haslo!';
		}
	}
	else
	{
		return $res->status_line;
	}
};

dance;