summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/views/a.tt
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Zmiana nazwy template'u na coś mówiącą, usunięcie kilku śmieci w katalo...Cranix2013-03-191-35/+0
* Poprawion blad przy wyswietlaniu ksiazek,Jon Doe2013-03-191-1/+12
* initial version-m2013-03-191-0/+24