summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tools
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek.Cranix2013-03-271-0/+1
* Za pamięci dodałem postscript generujacy barcode'y, znajduje się w /toolsCranix2013-03-271-0/+17432
* Dodano obsługę informajci o tym, kto wzial dana ksiazke.Cranix2013-03-272-0/+91