summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/notatki
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej cza...HEADmasterCranix2013-04-021-0/+3
* Dodano zapisywanie informacji o czasie wzi?cia/zwrócenia ksi??ki.Cranix2013-03-281-1/+1
* Dodano folder /notatki, w ktorym beda trzymane rozne notatki ulatwiajaceCranix2013-03-274-0/+76