summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bin/test_sql.pl
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Dodano obsługę informajci o tym, kto wzial dana ksiazke.Cranix2013-03-271-9/+0
* Dodane faktyczne ksiazki,Cranix2013-03-271-0/+9
* Usunąłem zbędne pliki.Cranix2013-03-191-21/+0
* initial version-m2013-03-191-0/+21