summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bin/app.pl
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* Dodano mozliowsc logowania sie i rezerwowania ksiazekCranix2013-04-011-14/+81
|
* Dodano zapisywanie informacji o czasie wzi?cia/zwrócenia ksi??ki.Cranix2013-03-281-12/+21
| | | | Poprawiono informacje o jednej ksi??ce w bazie.
* Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek.Cranix2013-03-271-7/+18
| | | | Nalezy napisac mechanizm obslogujacy rezerwacje ksiazek.
* Dany inny (wcześniejszy) przykładowy plik bazy, o dziwo działa.Cranix2013-03-251-13/+8
| | | | Namierzania problemu ciÄ…g dalszy.
* Zmiana nazwy template'u na coś mówiącą, usunięcie kilku śmieci w ↵Cranix2013-03-191-1/+1
| | | | katalogu views.
* Usunołem kilka zbędnych tablic.Cranix2013-03-191-11/+4
|
* Poprawion blad przy wyswietlaniu ksiazek,Jon Doe2013-03-191-1/+2
| | | | Dodano informacje o dostepnosci ksiazki i mozliwosci wypozyczenia w postaci Tak/Nie zamiast 0/1
* initial version-m2013-03-191-0/+66