summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/TODO
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Pierwsze podejście do dodania informacji o wypożyczającym.Cranix2013-03-211-0/+4