summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Poprawion blad przy wyswietlaniu ksiazek,Jon Doe2013-03-194-3/+57
* UsunoĊ‚em pliki .swp-m2013-03-192-0/+0
* initial version-m2013-03-1937-0/+10303