summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rwxr-xr-xbin/app.pl95
-rw-r--r--bin/ksiazki.dbbin7168 -> 7168 bytes
-rw-r--r--config.yml7
-rw-r--r--views/ksiazki.db0
-rw-r--r--views/main_page.tt5
5 files changed, 92 insertions, 15 deletions
diff --git a/bin/app.pl b/bin/app.pl
index b450be9..8149913 100755
--- a/bin/app.pl
+++ b/bin/app.pl
@@ -3,12 +3,22 @@ use warnings;
use strict;
use Dancer;
+use Dancer::Session::Simple;
use DBI;
use Time::localtime;
+use LWP::UserAgent;
my $dbfile = 'ksiazki.db';
my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite:dbname=$dbfile", "", "");
+my ($year,$mon,$mday,$hour,$min,$sec);
+$year = localtime->year() + 1900;
+$mon = localtime->mon() +1 ; #Miesiace zaczynamy liczyc od 1, a nie od 0, wiec zeby styczen mial numer 1 dodajemy 1
+$mday = localtime->mday();
+$hour = localtime->hour();
+$min = localtime->min();
+$sec = localtime->sec();
+
get '/' => sub
{
my $sth = $dbh->prepare("select * from ksiazki;") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
@@ -18,6 +28,7 @@ get '/' => sub
# |kolejne rekordy|kolejne pola rekordow
#return ${$result[2]}[4];
+
template 'main_page.tt',
{
'table' => \@result
@@ -30,46 +41,102 @@ get '/req/:book' => sub
my ($id,$who) = split (/,/,params->{book});
my $sth=$dbh->prepare("select can_borrow from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
- my $can_borrow = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
- if ($can_borrow == 1)
+ my $can_borrow = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych"; #Uwaga w or die... moze byc potencjalny blad!!!
+
+ $sth=$dbh->prepare("select reserved from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ $sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
+ my $reserved = $sth->fetchrow_array;
+
+ if ($can_borrow == 1 && $reserved == 0)
{
my $sth=$dbh->prepare("select who from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
my $who_from_base = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
my $when_borrow='wzieta: ';
+
if ($who_from_base ne 'nikt') #Jesli jest zapisane, ze ksiazka jest wzieta przez kogos, to znaczy ze teraz zostaje zwrocona
{
$who='nikt';
$when_borrow='zwrocona: ';
}
- my ($year,$mon,$mday,$hour,$min,$sec);
- $year = localtime->year() + 1900;
- $mon = localtime->mon() +1 ; #Miesiace zaczynamy liczyc od 1, a nie od 0, wiec zeby styczen mial numer 1 dodajemy 1
- $mday = localtime->mday();
- $hour = localtime->hour();
- $min = localtime->min();
- $sec = localtime->sec();
$when_borrow = $when_borrow."$hour:$min:$sec, $mday $mon $year";
$sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=?,comment=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($who,$when_borrow,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
return 0;
}
- elsif ($can_borrow == 0)
+
+ elsif ($reserved == 1)
{
- return 1;
+ return "Ksiazka jest zarezerwowana, nie mozna jej wypozyczyc";
}
- else #Stalo sie cos dziwnego...
+
+ else
{
- return "-1";
+ return 1;
}
};
post '/res' => sub #do zrobienia, rezerwacja
{
#return params->{book_id};
- return "Not implemented yet";
+ if (session('user'))
+ {
+ my $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set reserved=1,who=?,comment='zarezerwowana:$hour:$min:$sec, $mday $mon $year' where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ my $user=session('user');
+ my $book=params->{book_id};
+ $sth->execute($user,$book) or die "Nie mozna wykonac";
+ return "Zarezerwowano ksiazke";
+ }
+ else
+ {
+ return "Zaloguj sie, aby rezerwowac ksiazki";
+ }
+};
+
+
+get '/login' => sub
+{
+ template 'login.tt',
+ {
+ }
+};
+
+get '/logout' => sub
+{
+ session->destroy;
+};
+
+post '/login' => sub
+{
+ my $user=params->{user};
+ my $password=params->{password};
+
+ my $ua = LWP::UserAgent->new;
+ $ua->agent('Biblioteka Warszawskiego Hackerspace\'u');
+ my $req = HTTP::Request->new(POST => 'https://auth.hackerspace.pl');
+
+ $req->content_type('application/x-www-form-urlencoded');
+ $req->content("login=$user&password=$password");
+
+ my $res = $ua->request($req);
+ if ($res->is_success)
+ {
+ if ($res->content eq 'OK')
+ {
+ session user => $user;
+ return "Zalogowany jako $user";
+ }
+ else
+ {
+ return 'Zly login lub haslo!';
+ }
+ }
+ else
+ {
+ return $res->status_line;
+ }
};
dance;
diff --git a/bin/ksiazki.db b/bin/ksiazki.db
index 26113d5..2677920 100644
--- a/bin/ksiazki.db
+++ b/bin/ksiazki.db
Binary files differ
diff --git a/config.yml b/config.yml
index 2b2e432..b37c886 100644
--- a/config.yml
+++ b/config.yml
@@ -22,6 +22,7 @@ charset: "UTF-8"
#template: "simple"
template: 'mojo_template'
+session: 'simple'
# template: "template_toolkit"
# engines:
@@ -30,3 +31,9 @@ template: 'mojo_template'
# start_tag: '[%'
# end_tag: '%]'
+#logger: 'file'
+#log: 'core' # will log all messages, including messages from Dancer itself
+#log: 'debug' # will log debug, info, warning and error messages
+#log: 'info' # will log info, warning and error messages
+#log: 'warning' # will log warning and error messages
+#log: 'error' # will log error messages
diff --git a/views/ksiazki.db b/views/ksiazki.db
deleted file mode 100644
index e69de29..0000000
--- a/views/ksiazki.db
+++ /dev/null
diff --git a/views/main_page.tt b/views/main_page.tt
index ce0978b..7380a8a 100644
--- a/views/main_page.tt
+++ b/views/main_page.tt
@@ -1,5 +1,8 @@
<html>
<body>
+ <a href="/login">logowanie</a>
+ <a href="/logout">wyloguj sie</a>
+
% (my @tab) = @{$_[0]->{'table'}};
% my $pool_id=0;
% my $pool_isbn=1;
@@ -11,7 +14,7 @@
% my $pool_can_borrow=7;
% my $pool_reserved=8;
% my $pool_comment=9;
- <table border=7>
+ <table border=7 bgcolor="lightyellow">
<tr><td>id</td><td>isbn</td><td>tytul</td><td>autor</td><td>wlasiciciel</td><td>jest?</td><td>kto?</td><td>mozna brac?</td><td>zarezerwowana?</td><td>komentarz</td></tr>
<tr>