summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/git
diff options
context:
space:
mode:
authorCranix <you@example.com>2013-04-02 08:21:55 -0400
committerCranix <you@example.com>2013-04-02 08:21:55 -0400
commitf69e171af84694bc0b14f2d76cc9b65c34bed2c1 (patch)
tree91f9d9aaacf53a457487dbe88974a7e8e72542c9 /git
parentb109f05eeeb1f91bbb8b152632d3764b14d5b64b (diff)
downloadBiblioteka-master.tar.gz
Biblioteka-master.tar.bz2
Biblioteka-master.tar.xz
Biblioteka-master.zip
Dodano zmienne przechowuj?ce czas w miejsce gdzie s? wywo?ywane - inaczej czas b?dzie nie aktualny.HEADmaster
Diffstat (limited to 'git')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions