summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bin
diff options
context:
space:
mode:
authorCranix <you@example.com>2013-03-28 18:40:23 -0400
committerCranix <you@example.com>2013-03-28 18:40:23 -0400
commit49571459e880ab65cc8e3a5cbd705e3f39355827 (patch)
treede03d7f0eec9c3dcceb4e750891e0bd9cd9ccaed /bin
parent6e0b25ce6b18e998c8717230f607f5b8ad99ff9d (diff)
downloadBiblioteka-49571459e880ab65cc8e3a5cbd705e3f39355827.tar.gz
Biblioteka-49571459e880ab65cc8e3a5cbd705e3f39355827.tar.bz2
Biblioteka-49571459e880ab65cc8e3a5cbd705e3f39355827.tar.xz
Biblioteka-49571459e880ab65cc8e3a5cbd705e3f39355827.zip
Dodano zapisywanie informacji o czasie wzi?cia/zwrócenia ksi??ki.
Poprawiono informacje o jednej ksi??ce w bazie.
Diffstat (limited to 'bin')
-rwxr-xr-xbin/app.pl33
-rw-r--r--bin/ksiazki.dbbin7168 -> 7168 bytes
2 files changed, 21 insertions, 12 deletions
diff --git a/bin/app.pl b/bin/app.pl
index e737be2..b450be9 100755
--- a/bin/app.pl
+++ b/bin/app.pl
@@ -1,12 +1,10 @@
#!/usr/bin/env perl
use warnings;
use strict;
+
use Dancer;
use DBI;
-
-#Struktura bazy
-#id, int; isbn, int; tytul, string; autor, string; owner, string;
-#state, bool (czy pozyczona, 1=dostepna, 0=wzieta); can_borrow, bool (mozna brac ze soba? 1=tak, 0=nie)
+use Time::localtime;
my $dbfile = 'ksiazki.db';
my $dbh = DBI->connect("dbi:SQLite:dbname=$dbfile", "", "");
@@ -32,22 +30,33 @@ get '/req/:book' => sub
my ($id,$who) = split (/,/,params->{book});
my $sth=$dbh->prepare("select can_borrow from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
- my $type = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
- if ($type == 1)
+ my $can_borrow = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
+ if ($can_borrow == 1)
{
my $sth=$dbh->prepare("select who from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
my $who_from_base = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
-
- if ($who_from_base ne 'nikt')
+ my $when_borrow='wzieta: ';
+ if ($who_from_base ne 'nikt') #Jesli jest zapisane, ze ksiazka jest wzieta przez kogos, to znaczy ze teraz zostaje zwrocona
{
- $who='nikt'
+ $who='nikt';
+ $when_borrow='zwrocona: ';
}
- $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
- $sth->execute($who,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
+
+ my ($year,$mon,$mday,$hour,$min,$sec);
+ $year = localtime->year() + 1900;
+ $mon = localtime->mon() +1 ; #Miesiace zaczynamy liczyc od 1, a nie od 0, wiec zeby styczen mial numer 1 dodajemy 1
+ $mday = localtime->mday();
+ $hour = localtime->hour();
+ $min = localtime->min();
+ $sec = localtime->sec();
+ $when_borrow = $when_borrow."$hour:$min:$sec, $mday $mon $year";
+
+ $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=?,comment=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ $sth->execute($who,$when_borrow,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
return 0;
}
- elsif ($type == 0)
+ elsif ($can_borrow == 0)
{
return 1;
}
diff --git a/bin/ksiazki.db b/bin/ksiazki.db
index 442e7ff..26113d5 100644
--- a/bin/ksiazki.db
+++ b/bin/ksiazki.db
Binary files differ