summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/bin/app.pl
diff options
context:
space:
mode:
authorCranix <you@example.com>2013-03-27 19:34:27 -0400
committerCranix <you@example.com>2013-03-27 19:34:27 -0400
commit15412b11354431c6778efe9f69e78f608e75f159 (patch)
tree198c59a4e3719597b20ff6f13722d5b5debf3dd1 /bin/app.pl
parentf2e4f434e252375d23f760eaa6954585364dc315 (diff)
downloadBiblioteka-15412b11354431c6778efe9f69e78f608e75f159.tar.gz
Biblioteka-15412b11354431c6778efe9f69e78f608e75f159.tar.bz2
Biblioteka-15412b11354431c6778efe9f69e78f608e75f159.tar.xz
Biblioteka-15412b11354431c6778efe9f69e78f608e75f159.zip
Do template dodano formularz do rezerwacji ksiazek.
Nalezy napisac mechanizm obslogujacy rezerwacje ksiazek.
Diffstat (limited to 'bin/app.pl')
-rwxr-xr-xbin/app.pl25
1 files changed, 18 insertions, 7 deletions
diff --git a/bin/app.pl b/bin/app.pl
index 7842b0f..e737be2 100755
--- a/bin/app.pl
+++ b/bin/app.pl
@@ -15,7 +15,6 @@ get '/' => sub
{
my $sth = $dbh->prepare("select * from ksiazki;") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute() or die "Nie mozna wykonac zapytania";
- #my $sth=$dbh->do("select * from ksiazki");
my @result;
(@result)=@{$sth->fetchall_arrayref} or die "blad przy pobieraniu danych";
@@ -29,16 +28,23 @@ get '/' => sub
get '/req/:book' => sub
{
- my $id=params->{book};
- my $sth;
-
- $sth=$dbh->prepare("select type from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ #TODO:Zamienic if'y na odpowiednie zapytania sql
+ my ($id,$who) = split (/,/,params->{book});
+ my $sth=$dbh->prepare("select can_borrow from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
$sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
my $type = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
if ($type == 1)
{
- $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
- $sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
+ my $sth=$dbh->prepare("select who from ksiazki where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ $sth->execute($id) or die "Nie mozna wykonac";
+ my $who_from_base = $sth->fetchrow_array or die "Nie mozna pobrac danych";
+
+ if ($who_from_base ne 'nikt')
+ {
+ $who='nikt'
+ }
+ $sth = $dbh->prepare("update ksiazki set state=not state,who=? where id=?") or die "Nie mozna spreparowac zapytania";
+ $sth->execute($who,$id) or die "Nie mozna wykonac zapytania";
return 0;
}
elsif ($type == 0)
@@ -51,5 +57,10 @@ get '/req/:book' => sub
}
};
+post '/res' => sub #do zrobienia, rezerwacja
+{
+ #return params->{book_id};
+ return "Not implemented yet";
+};
dance;