1
0
Fork 0

hswaw/site: update visiting info

Change-Id: I1f2ca212224343db76064963cf447937aa128ce5
Reviewed-on: https://gerrit.hackerspace.pl/c/hscloud/+/1361
Reviewed-by: woju <woju@hackerspace.pl>
master
q3k 2022-08-19 10:04:15 +00:00 committed by q3k
parent b56b8fca92
commit a8f3efc410
1 changed files with 4 additions and 1 deletions

View File

@ -66,7 +66,10 @@
</section>
<h2>Czy mogę odwiedzić spejs? Jak do was dołączyć?</h2>
<p>
Nasze cotygodniowe otwarte spotkania są w tej chwili zawieszone z powodu pandemii. Mimo tego, <b>dalej jesteśmy otwarci na nowych członków</b> i zainteresowanych - tylko w mniejszej skali i po wcześniejszym umówieniu się. Więcej informacji znajdziesz na <a href="https://wiki.hackerspace.pl/jak-dolaczyc">wiki.hackerspace.pl/jak-dolaczyc</a>.
Zapraszamy na cotygodniowe otwarte spotkania - w każdy czwartek od 18:00 do późna. <a href="https://wiki.hackerspace.pl/jak-trafic">Tutaj mapka i instrukcje krok po kroku jak zlokalizować właściwą Wolność 2A</a>. Jeśli ten termin Ci nie pasuje, <a href="https://wiki.hackerspace.pl/kontakt">skontaktuj się z nami</a> i coś wymyślimy.
</p>
<p>
Po tym jak nas parę razy odwiedzisz i trochę bliżej poznasz, możesz też <a href="https://wiki.hackerspace.pl/jak-dolaczyc">dołączyć do naszego Stowarzyszenia</a>. Pozwoli Ci to nie tylko razem z nami dalej tworzyć i utrzymywać spejs, ale też przychodzić kiedy tylko zechcesz.
</p>
<h2>Gdzie jest Hackerspace?</h2>
<div id="map"></div>