summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/static
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* Indentation, whitespace fixes in templates, JS and srv.pyMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-141-14/+14
* CSSy: centrowanie, nachodzenie tekstu na obrazek AJAX: modyfikacja zapytań d...B_Rt2013-03-081-1/+1
* Initial source commitPiotr Dobrowolski2013-01-263-0/+20