summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* flask -> bottle, less bloatHEADmasterMichał 'czesiek' Czyżewski2013-04-163-48/+23
|
* JS and srv.py refactoringMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-223-39/+62
|
* New requests: /api/words, /api/save (stub)Michał 'czesiek' Czyżewski2013-03-141-0/+24
|
* Indentation, whitespace fixes in templates, JS and srv.pyMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-144-131/+130
|
* footer small fix: FontFabric linkB_Rt2013-03-091-1/+1
|
* CSSy: font-fix feat. Kelson Sans Bold OTF; FontFabric.com creditsB_Rt2013-03-091-6/+6
|
* CSSy: font-fix?B_Rt2013-03-091-1/+1
|
* CSSy: centrowanie, nachodzenie tekstu na obrazek AJAX: modyfikacja zapytań ↵B_Rt2013-03-083-10/+100
| | | | do (CC)
* host/port configuration for so.i.am-a.catMichał 'czesiek' Czyżewski2013-03-071-1/+1
|
* requirements.txt for all pip bastardsPiotr Dobrowolski2013-01-261-0/+1
|
* Initial source commitPiotr Dobrowolski2013-01-267-0/+53277
|
* Initial commitPiotr ∞ Dobrowolski2013-01-262-0/+39