summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
masterflask -> bottle, less bloatMichał 'czesiek' Czyżewski9 years
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2013-04-16flask -> bottle, less bloatHEADmasterMichał 'czesiek' Czyżewski3-48/+23
2013-03-22JS and srv.py refactoringMichał 'czesiek' Czyżewski3-39/+62
2013-03-14New requests: /api/words, /api/save (stub)Michał 'czesiek' Czyżewski1-0/+24
2013-03-14Indentation, whitespace fixes in templates, JS and srv.pyMichał 'czesiek' Czyżewski4-131/+130
2013-03-09footer small fix: FontFabric linkB_Rt1-1/+1
2013-03-09CSSy: font-fix feat. Kelson Sans Bold OTF; FontFabric.com creditsB_Rt1-6/+6
2013-03-09CSSy: font-fix?B_Rt1-1/+1
2013-03-08CSSy: centrowanie, nachodzenie tekstu na obrazek AJAX: modyfikacja zapytań d...B_Rt3-10/+100
2013-03-07host/port configuration for so.i.am-a.catMichał 'czesiek' Czyżewski1-1/+1
2013-01-26requirements.txt for all pip bastardsPiotr Dobrowolski1-0/+1
[...]
 
Clone
ssh://git@hackerspace.pl/b_rt/helye
http://code.hackerspace.pl/b_rt/helye