summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/storage/models.py
blob: 2333e4e73da01f6f831ea8c2fa472b5d235a2ca8 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
from __future__ import unicode_literals

import uuid
import re

from django.db import models
from django.conf import settings
from django.contrib.auth.models import User
from django_hstore import hstore
from tree.fields import PathField
from tree.models import TreeModelMixin

import requests


STATES = (
  ('present', 'Present'),
  ('taken', 'Taken'),
  ('broken', 'Broken'),
  ('missing', 'Missing'),
  ('depleted', 'Depleted'),
)


class Category(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=127)

  icon_id = models.CharField(max_length=64, null=True, blank=True)

  def __str__(self):
    return self.name

  class Meta:
    ordering = ['name']
    verbose_name_plural = "categories"


# TODO label versioning
# Zapisywać w URL na naklejce jej wersję, aby można było łatwo wyłapać
# przedawnione informacje
# Also przechowywać "id" z qrkodów/barkodów w historycznej bazie.
# also qrcody w stylu //s/ID (żeby się resolvowało w sieci lokalnej)
# Also ID zawierające część name

class Item(models.Model, TreeModelMixin):
  uuid = models.UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, editable=False)

  parent = models.ForeignKey('self', null=True, blank=True)
  path = PathField()

  name = models.TextField()

  description = models.TextField(blank=True, null=True)
  state = models.CharField(max_length=31, choices=STATES, default=STATES[0][0])
  categories = models.ManyToManyField(Category, blank=True)
  owner = models.ForeignKey(User, null=True, blank=True, related_name='owned_items')

  taken_by = models.ForeignKey(User, null=True, blank=True, related_name='taken_items')
  taken_on = models.DateTimeField(blank=True, null=True)
  taken_until = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

  props = hstore.DictionaryField(blank=True)

  objects = hstore.HStoreManager()

  def __str__(self):
    return '- ' * (self.get_level() or 0) + self.name

  def get_absolute_url(self):
    from django.urls import reverse
    return reverse('item-display', kwargs={'pk': str(self.pk)})

  def get_or_create_label(self, **kwargs):
    defaults = {
      'id': re.sub('[^A-Z0-9]', '', self.name.upper())[:16],
      }

    defaults.update(kwargs)

    obj, created = self.labels.get_or_create(**kwargs, defaults=defaults)

    return obj

  @property
  def primary_category(self):
    return next((c for c in self.categories.all() if c.icon_id), None)

  class Meta:
    ordering = ('path',)


class ItemImage(models.Model):
  item = models.ForeignKey(Item, related_name='images')
  image = models.ImageField()

  def __str__(self):
    return '{}'.format(self.image.name)


class Label(models.Model):
  id = models.CharField(max_length=64, primary_key=True)
  item = models.ForeignKey(Item, related_name='labels')
  style = models.CharField(max_length=32, choices=(
    ('basic_99012_v1', 'Basic Dymo 89x36mm label'),
    ), default='basic_99012_v1')
  created = models.DateTimeField(auto_now_add=True, blank=True)

  def __str__(self):
    return '{}'.format(self.id)

  def print(self):
    resp = requests.post(
      '{}/api/1/print/{}'.format(settings.LABEL_API, self.id))
    resp.raise_for_status()