www-main/templates/main.html

86 lines
3.3 KiB
HTML

{% extends 'basic.html' %}
{% block page_scripts %}
<script type="text/javascript" src="https://widgets.twimg.com/j/2/widget.js"></script>
{% endblock %}
{% block page_style %}
<link rel="stylesheet" href="static/main.css"/>
{% endblock %}
{% block title %}Hackerspace Warszawa - strona główna{% endblock %}
{% block content %}
<div id="left">
<div id="about">
<h1>Czym jest Hackerspace?</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu <a href="http://ultra.ap.krakow.pl/~raj/hacker-howto.html">kultury
hackerskiej</a>. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i użyczając potrzebnych narzędzi.
Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po
prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<a href="/about" class="moar">Gdzie jesteśmy? Co robimy? Jak do nas dołączyć? Dowiedz się więcej!</a>
</div>
<h1>Nowości</h1>
<ul class="news">
{% for e in entries %}
<li class="{{e.tag}}">
<a class="news-title" href="{{e.link}}">
<span class="date">{{e.updated_display}}</span>
<h3>{{e.title|safe}}</h3>
by <span class="author">{{e.author_detail.name or 'Anonymous'}}</span>
</a>
<p class="news">
{{e.summary|safe}}
</p>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
<div id="right">
<form action="/" method="post">
<input name=_csrf_token type=hidden value="{{ csrf_token() }}">
<h1 class="mail" style="text-align: center;">Listy mailingowe</h1>
<h2 style="text-align: center; margin-top: -6px;">Zapisz się i porozmawiaj</h2>
<h4><input name="mail-waw" type="checkbox" class="mailcheck" checked>Warszawska</h4>
<div class="mail-desc">Główna lista dyskusyjna Warszawskiego Hackerspace'u - organizacja i rozwiązywanie problemów.</div>
<h4><input name="mail-proj" type="checkbox" class="mailcheck" checked/>Warszawska Projektowa</h4>
<div class="mail-desc">Informacje o postępie projektów, pomysły, ogłaszanie sukcesów i porażek.</div>
<h4><input name="mail-offtopic" type="checkbox" class="mailcheck" />Off Topic</h4>
<div class="mail-desc">Dyskusja o wszystkim i o niczym. Niski stosunek sygnału do szumu.</div>
<div style="text-align:center">
<input type="text" name="email" class="email-entry" placeholder="twoj@email.com" />
<input type="submit" value="Zapisz się" class="email-submit" />
</div>
</form>
<h1 class="twitter">Twitter</h1>
<script type="text/javascript">
new TWTR.Widget({
version: 2,
type: 'profile',
rpp: 5,
interval: 6000,
theme: {
shell: {
background: '#eee',
color: '#222'
},
tweets: {
background: '#eee',
color: '#222',
links: '#001ea6'
}
},
features: {
scrollbar: false,
loop: false,
live: false,
hashtags: true,
timestamp: true,
avatars: true,
behavior: 'all'
}
}).render().setUser('hackerspacepl').start();
</script>
</div>
<span class="clear"><a href="#top">↑ Powrót na górę ↑</a></span>
{% endblock %}