summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/static
Commit message (Collapse)AuthorAgeFilesLines
* New RADIUS CASergiusz 'q3k' Bazański2014-11-081-18/+17
|
* Tylko testSergiusz 'q3k' Bazański2014-02-251-0/+1
|
* OS X Wireless config staticSergiusz 'q3k' Bazański2013-10-291-0/+183
|
* Radius CASergiusz 'q3k' Bazański2013-10-291-0/+30
|
* - Dodałem mail kontaktowy i adresMaciej Grela2013-04-191-0/+0
| | | | - Spotkania na IRC nie odbywają się już od dawna
* Added mailing list support.Sergiusz Bazański2013-02-131-1/+66
|
* starting adaptiveTomek Dubrownik2013-01-272-3/+60
|
* initial, wipTomek Dubrownik2013-01-271-0/+93