The about page is about hacking culture, too.

master
q3k 2013-02-20 12:05:44 +01:00
parent 3d3d155e89
commit e44a5f6cb7
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -17,7 +17,7 @@
Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po
prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<a href="/about" class="moar">Gdzie jesteśmy? Jak do nas dołączyć? Dowiedz się więcej!</a>
<a href="/about" class="moar">Gdzie jesteśmy? Co robimy? Jak do nas dołączyć? Dowiedz się więcej!</a>
</div>
<h1>Nowości</h1>
<ul class="news">