starting adaptive

master
Tomek Dubrownik 2013-01-27 19:56:35 +01:00
parent 39441ecc01
commit 9b68b5487f
4 changed files with 89 additions and 32 deletions

View File

@ -51,6 +51,18 @@ ul.news li {
padding: 5px;
}
#hs_branding {
min-width: 0;
}
#hs_main {
min-width: 0;
}
body {
overflow-x: hidden;
}
span.date {
font-weight: bold;
display: block;
@ -63,14 +75,21 @@ span.author {
text-decoration: italic;
}
#hs_main {
position: relative;
}
#left {
margin-right: 310px;
border-right: 2px groove #fff;
margin-right: 250px;
}
#right {
width: 310px;
float: right;
position: absolute;
width: 250px;
top: 100px;
padding-top: 16px;
right: 0;
}
.clear {
@ -91,3 +110,41 @@ span.author {
text-align: center;
display: block;
}
@media screen and (max-width: 1024px) {
#hs_branding {
width: 95%;
}
#hs_main {
width: 95%;
}
}
@media screen and (max-width: 625px) {
#hs_branding {
width: 100%;
}
#hs_main {
width: 100%;
}
#right {
position: static;
float: none;
width: 100%;
}
#left {
float: none;
width: 100%;
margin-right: 0;
border-right: 0;
}
}
@media screen and (max-width: 480px) {
#hs_branding a {
font-size: 1.8em;
}
#hs_branding li a {
font-size: 1.2em;
}
}

BIN
static/mapka.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 732 KiB

View File

@ -15,7 +15,7 @@
{% block page_scripts %}
{% endblock %}
{% block basic_style %}
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<link rel="shortcut icon" href="https://static.hackerspace.pl/img/favicon.ico"/>
<link rel="apple-touch-icon" href="https://static.hackerspace.pl/img/glider.png"/>

View File

@ -7,6 +7,34 @@
{% endblock %}
{% block title %}Hackerspace Warszawa - strona główna{% endblock %}
{% block content %}
<div id="left">
<div id="about">
<h1>Co to Hackerspace?</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu <a href="http://ultra.ap.krakow.pl/~raj/hacker-howto.html">kultury
hackerskiej</a>. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i użyczając potrzebnych narzędzi.
Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po
prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<a href="/about" class="moar">Gdzie jesteśmy? Jak do nas dołączyć? Dowiedz się więcej!</a>
</div>
<h1>Nowości</h1>
<ul class="news">
{% for e in entries %}
<li class="{{e.tag}}">
<a class="news-title" href="{{e.link}}">
<span class="date">{{e.updated_display}}</span>
<h3>{{e.title|safe}}</h3>
by <span class="author">{{e.author_detail.name or 'Anonymous'}}</span>
</a>
<p class="news">
{{e.summary|safe}}
</p>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
<div id="right">
<h1 class"mail">Listy mailingowe</h1>
<h1 class="twitter">Twitter</h1>
@ -39,33 +67,5 @@
}).render().setUser('hackerspacepl').start();
</script>
</div>
<div id="left">
<div id="about">
<h1>Co to Hackerspace?</h1>
<p>
Hackerspace to przestrzeń stworzona i utrzymywana przez grupę kreatywnych osób, które łączy fascynacja
ogólno pojętym tworzeniem w duchu <a href="http://ultra.ap.krakow.pl/~raj/hacker-howto.html">kultury
hackerskiej</a>. Przestrzeń stymuluje rozwój projektów, organizując i użyczając potrzebnych narzędzi.
Hackerspace nie zna barier, jeśli masz ciekawy pomysł i szukasz ludzi chętnych do współpracy lub po
prostu potrzebujesz miejsca i sprzętu - zapraszamy!
</p>
<a href="/about" class="moar">Gdzie jesteśmy? Jak do nas dołączyć? Dowiedz się więcej!</a>
</div>
<h1>Nowości</h1>
<ul class="news">
{% for e in entries %}
<li class="{{e.tag}}">
<a class="news-title" href="{{e.link}}">
<span class="date">{{e.updated_display}}</span>
<h3>{{e.title|safe}}</h3>
by <span class="author">{{e.author_detail.name or 'Anonymous'}}</span>
</a>
<p class="news">
{{e.summary|safe}}
</p>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
<span class="clear"><a href="#top">↑ Powrót na górę ↑</span>
{% endblock %}